BFA Lastenboek Marktvragen

De productie en levering van mengvoeders in het kader van specifieke marktvragen

Bepaalde ketens leggen aan hun leveranciers van rund, kalf, varken, gevogelte en konijnen een aantal specifieke eisen op. Zo ook met betrekking tot het diervoeder.

Op een aantal punten gaan deze eisen verder dan de wet én zelfs verder dan de Belgische bovenwettelijke sectorale eisen die van toepassing zijn.

Voor wat betreft het diervoeder worden deze eisen opgenomen in een lastenboek. Dit lastenboek omvat de eisen omtrent de productie en levering van mengvoeders in kader van specifieke marktvragen. Per marktvraag wordt een aparte module met specifieke eisen voorzien.

Momenteel bestaat enkel de module PLUSVOEDER, specifiek voor levering aan de Colruytketen en de module GREEN voor Delhaize-varkenshouders. Op termijn kunnen er nog andere modules bijkomen op vraag van specifieke markten of retailers.

Dit lastenboek kan enkel toegepast worden door producenten van mengvoeders die reeds beschikken over een Feed Chain Alliance (FCA)-certificaat met de scope “productie van mengvoeders”.

Voedselveiligheid - Sécurité Alimentaire - Food SafetyTÜV NORD Integra

Tel.: +32(0)3 287 37 60
food-safety@tuv-nord.com