GLOBALG.A.P. Chain of Custody

over GLOBALG.A.P. Chain Of Custody

De GLOBALG.A.P. Chain of Custody (CoC)-standaard zorgt ervoor dat elk product met een GGN-labellogo of verkocht met een GLOBALG.A.P. claim echt afkomstig is van een GLOBALG.A.P. gecertificeerd productieproces.

De CoC-standaard biedt dit beveiligingsniveau door strikte vereisten te specificeren voor de juiste scheiding, behandeling en tracering van producten in de toeleveringsketen. Dit voorkomt dat producten afkomstig van GLOBALG.A.P. gecertificeerde productieprocessen worden vervangen of verdund door producten van niet-gecertificeerde boerderijen, hetzij ten onrechte, hetzij voor economisch gewin.

De CoC-standaard is daarom een essentieel hulpmiddel om de productintegriteit van boerderij tot retailer te waarborgen, het risico op voedselfraude te verminderen en snel te kunnen reageren als zich problemen voordoen.

Het algemene reglement (“General Regulations”) en de controlepunten (“Control Points and Compliance Criteria”) kunt u downloaden van de website van GLOBALG.A.P.

 

TÜV NORD Integra biedt ook volgende standaarden en modules aan:

Voedselveiligheid - Sécurité Alimentaire - Food SafetyTÜV NORD Integra

Tel.: +32(0)3 287 37 60
food-safety@tuv-nord.com