IPM

over IPM

IPM of geïntegreerde gewasbescherming is een teeltmethode die past in een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Vanaf 1 januari 2014 zijn de land- en tuinbouwers verplicht om de principes van IPM toe te passen volgens de Europese richtlijn 2009/128 betreffende een duurzaam gebruik van pesticiden.

De IPM-normen zijn integraal opgenomen in de Vegaplan standaard.

Land- en tuinbouwers die bio-gecertificeerd zijn, zijn vrijgesteld voor de IPM-audit omdat zij binnen het kader van hun bio-certificering voldoen aan de IPM-definitie.

Landbouw - Agriculture - LandwirtschaftTÜV NORD Integra
Statiestraat 164
2600 Berchem

Tel.: +32(0)3 287 37 60
rapp_landbouw@tuv-nord.com