RSPO SCC

over RSPO SCC

Palmolie is een ingrediënt in een brede waaier aan voedingswaren en dit onderstreept het belang van duurzame productiepraktijken van palmolie voor het milieu en de samenleving.

De Rondetafel voor Duurzame Palmolie (RSPO) is in 2004 opgericht om het gebruik van duurzame palmolieproducten te bevorderen door een geloofwaardige standaard enerzijds en samenwerking tussen alle actoren in deze keten anderzijds.

De RSPO standaard weerspiegelt dan ook het continue streven naar onder meer duurzame teeltpraktijken, goede arbeidsomstandigheden en behoud van biodiversiteit. En doorheen de keten garandeert het RSPO systeem dat palmolie, die voldoet aan deze strikte normen, ook effectief afkomstig is van een RSPO gecertificeerde palmolieplantage.

TÜV NORD INTEGRA biedt certificatie aan bij bedrijven in deze keten. Voor een kopie van het certificaat waarin de details van de site (s) die opgenomen zijn in de certificatie, ga naar http://www.rspo.org/

Neem contact met ons op

Duurzaamheid - Durabilité - SustainabilityTÜV NORD Integra

Tel.: +32(0)3 287 37 60
dep_sustainable@tuv-nord.com