ISO 14001

over ISO 14001

Het steeds toenemende milieubewustzijn in de maatschappij heeft ook zijn uitwerking in het bedrijfsleven. De eisen die de overheid stelt aan bedrijven evenals het feit dat steeds meer bedrijven uit zijn op imagoverbetering en versterking van hun marktpositie komt tot uiting in implementatie van milieuzorgsystemen in deze organisaties.

Het belangrijkste doel van het milieuzorgsysteem is om uw milieuverplichtingen en milieudoelstellingen te bepalen, realiseren en zichtbaar te maken naar uw relaties. Maar u kunt ook in andere opzichten profiteren van de implementatie van een milieuzorgsysteem binnen uw organisatie: Het milieubewustzijn van uw organisatie heeft een positief effect naar buiten en helpt bij het openen van nieuwe markten. Het imago van uw onderneming straalt naar uw afnemers uit dat u uw milieubeleid structureel op orde hebt. het certificeren heeft dus een commerciële waarde voor uw organisatie. Daarnaast bespaart u ook nog eens op uw afval- en energiekosten en verbetert u de communicatie met overheid en controlerende instanties.

Hoe komt u in aanmerking?

Om gecertificeerd te kunnen worden volgens de ISO 14001, dient beoordeeld te worden of uw organisatie zich verbindt aan continue verbetering, het voorkomen van milieuvervuiling en voldoet aan de wettelijke milieu-eisen. U past deze en andere eisen uit de ISO 14001 norm toe en brengt ze in kaart door middel van het opzetten van een milieumanagementsysteem. Vervolgens laat u uw systeem beoordelen door een onafhankelijke certificerende instelling zoals TÜV NORD INTEGRA. Indien geconstateerd wordt dat uw milieumanagementsysteem aan de vastgelegde norm voldoet, wordt vervolgens een ISO 14001 certificaat afgegeven. Na verstrekking van het certificaat, worden periodiek (minimaal jaarlijks) controle-audits uitgevoerd om te toetsen of uw systeem blijvend voldoet aan de gestelde eisen.

contact

TÜV NORD Integra
Statiestraat 164
B - 2600 Berchem

Tel.: +32 (0)3 287 37 60
info@tuv-nord-integra.com