Vegaplan Standaard

Belgische G.A.P.-certificatiesystemen

De Vegaplan Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie bevat integraal de Sectorgids Autocontrole en daar bovenop vereisten met betrekking tot milieu, interprofessionele akkoorden, geïntegreerde gewasbescherming (IPM) en duurzaamheid. Dit wil zeggen dat landbouwers die in orde zijn met de Vegaplan Standaard ook voldoen aan:

  1. de wettelijke eisen voor het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) bepaald in het KB van 14.11.03 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen. Een Vegaplan-gecertificeerde landbouwer kan zo van een aanzienlijke korting op de jaarlijkse FAVV bijdrage genieten;
  2. de regionale eisen voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toepassing van IPM (Integrated Pest Management);
  3. een groot aantal maatregelen uit de randvoorwaarden die recht geven op premies in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid;
  4. de kwaliteitscriteria opgelegd door de afnemers (veilingen, handel en verwerking) ;
  5. de verwachtingen betreffende duurzame ontwikkeling.

De Vegaplan Standaard Loonwerk is gebaseerd op de Vegaplan Standaard voor de Plantaardige Productie. Loonwerk omvat stockage van uitgangsmateriaal, gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en geoogste landbouwproducten; loonsproeien en bemesting; oogst- en andere machines; transport en secundair transport naar FCA-gecertificeerde bedrijven en bewerking van primaire plantaardige producten.

 

 

 

 

Neem contact met ons op

Landbouw - Agriculture - Landwirtschaft TÜV NORD Integra