VLOG

over VLOG

Gesteund door verschillende partijen heeft de VLOG (Verband Lebensmittel ohne Gentechnik) een standaard opgericht om op uniforme wijze "GMO-vrije" productie te kunnen controleren.

Deze standaard werd ontwikkeld tesamen met vertegenwoordigers van de voedings- en dierenvoederindustrie, certificatie-instellingen, belangengroepen en publieke vertegenwoordigers.

De standaard ondersteunt bedrijven actief in de food en feed sector bij het implementeren van de wettelijke vereisten met betrekking tot GMO-vrije producten en legt uniforme methoden vast voor het uitvoeren van controles door certificatie-instellingen.

De standaard is vrij te downloaden op de VLOG websbite.

contact
Voedselveiligheid - Sécurité Alimentaire - Food SafetyTÜV NORD Integra

Tel.: +32(0)3 287 37 60
food-safety@tuv-nord.com