MENU

VLOG (Verband Lebensmittel ohne Gentechnik)

Gesteund door verschillende partijen heeft de VLOG (Verband Lebensmittel ohne Gentechnik) een standaard opgericht om op uniforme wijze "GMO-vrije" productie te kunnen controleren.

Deze standaard werd ontwikkeld tesamen met vertegenwoordigers van de voedings- en dierenvoederindustrie, certificatie-instellingen, belangengroepen en publieke vertegenwoordigers.

De standaard ondersteunt bedrijven actief in de food en feed sector bij het implementeren van de wettelijke vereisten met betrekking tot GMO-vrije producten en legt uniforme methoden vast voor het uitvoeren van controles door certificatie-instellingen.

De standaard is vrij te downloaden op https://www.ohnegentechnik.org/standard001/

Neem contact met ons op

Food Safety

TÜV NORD Integra
Statiestraat 164
2600 Berchem

03 287 37 60

food-safety@tuv-nord.com