ISO 27001

Over ISO 27001

ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Met de certificering van ISO 27001 laat u zien dat u voldoet aan alle eisen rondom informatiebeveiliging.

Met ingang van de GDPR)wetgeving in Europa werden de regels rondom gegevensbescherming aangescherpt waardoor het noodzakelijk is dat u uw managementsysteem voor informatiebeveiliging goed op orde heeft. Het lekken van persoonsgegevens heeft namelijk niet alleen serieuze financiële gevolgen, ook uw reputatie wordt hierdoor aangetast.

In ISO 27001 zijn eisen aan informatiebeveiliging vastgelegd. Wilt u het ISO 27001 certificaat behalen? Dan dient u aan deze eisen te voldoen. Op deze manier laat u zien dat u maatregelen getroffen heeft tegen informatiebeveiligingsrisico’s.