ISO 50001

Over ISO 50001

Het verminderen van energieverbruik, van de uitstoot van broeikasgassen en het stimuleren van vormen van hernieuwbare energie is een wereldwijde prioriteit. Energieprijzen stijgen door verminderde beschikbaarheid van fossiele brandstoffen.

Met deze ontwikkelingen ontstond een groeiende en dringende behoefte aan een internationale norm voor energiebeheer.

ISO (International Organization for Standardization) ontwikkelde een energiemanagement-norm welke in 2011 is gepubliceerd : ISO 50001.

ISO 50001 voorziet organisaties in managementstrategieën om energieprestaties te verbeteren, energie-efficiëntie te verhogen en zodoende kosten te besparen, met als primair doel de daling van het energieverbruik.

Energie is een kritiek onderdeel van het bedrijfsproces en energiekosten zijn een belangrijke kostenpost binnen organisaties, ongeacht de activiteiten die zij uitoefenen. Een individuele organisatie heeft geen invloed op energieprijzen, maar kan desondanks door het verbeteren van energieprestaties en een daling van de energieconsumptie toch kostenbesparing realiseren.

Naast de kostenbesparing kunnen bedrijven met een ISO 50001 certificaat aan klanten, investeerders, aandeelhouders,… aantonen dat zij een positieve bijdrage leveren aan de vermindering van de uitputting van energiebronnen en aan de beperking van opwarming van de aarde

contact

TÜV NORD Integra
Statiestraat 164
B - 2600 Berchem

Tel.: +32 (0)3 287 37 60
info@tuv-nord-integra.com