Autocontrolegids Dierenvoeders

Autocontrolegids Dierenvoeders

De Autocontrolegids Dierenvoeders is een gids, zoals bedoeld in het KB van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen. Deze gids werd uitgewerkt door Ovocom vzw (Overlegplatform Voedermiddelenkolom) en werd gevalideerd door het FAVV (Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid).

Door het implementeren van deze gids in uw bedrijf en het te laten valideren door TÜV NORD INTEGRA, kan u aantonen dat uw bedrijf voldoet aan de verplichting tot het invoeren van een autocontrolesysteem (KB 14/11/2003). Bovendien kan u hierdoor korting krijgen op uw jaarlijkse bijdrage aan het FAVV of extra bijdrages aan het FAVV vermijden.

Voedselveiligheid - Sécurité Alimentaire - Food SafetyTÜV NORD Integra

Tel.: +32(0)3 287 37 60
food-safety@tuv-nord.com