Visserij Verduurzaamt

over Visserij Verduurzaamt

De Belgische visserijsector heeft de aflopen jaren heel wat initiatief genomen tot verdere verduurzaming.

Zo heeft de sector in samenwerking met het Instituut voor Landbouw- Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) een verduurzamingserkenning op maat van de Belgische visserijsector uitgewerkt, op basis van de VALDUVIS-tool.

Aan de hand van elf indicatoren wordt jaarlijks een overzicht gemaakt van de sociale, economische en ecologische duurzaamheid van de Belgische visserijvloot. Reders worden gemotiveerd om actie te ondernemen en hun scores te verbeteren door hun inspanningen te belonen via de Visserij-Verduurzaamt markterkenning. Deze erkenning wordt toegekend aan vaartuigen die voldoen aan een bepaalde minimumscore en zich engageren om binnen een periode van drie jaar hun score te verhogen.

Meer info kan je hier vinden. 

 

Waarom Visserij Verduurzaamt

Wegens grote interesse vanuit de handel werden verdere stappen gezet om het bestaande erkenningssysteem, voor rederijen die voldoende inspanningen leveren inzake verduurzaming, eveneens op de markt te gebruiken.

Vorig jaar werden een aantal proeftrajecten opgezet waarbij gedurende het traject de nodige kennis werd opgedaan betreffende een B2C-markterkenning en de bijhorende bepalingen en controlemechanismen. Tijdens dit traject werd beroep gedaan op de diensten TÜV NORD Integra als externe kennispartner.

Om gebruik te kunnen maken van het Visserij Verduurzaamt principe dienen alle schakels in de keten Visserij Verduurzaamt-erkend te worden. Het gaat hier zowel om de eerste aankoper, de verwerker, de loonwerker, de onderaannemer en andere tussenpersonen op de weg tussen eerste verkooppunt en consument. Indien zij volgens een audit voldoen aan alle bepalingen vastgelegd in het B2C-lastenboek, dan krijgt de marktdeelnemer een certificaat voor één jaar.

 

TÜV NORD Integra als exclusieve partner binnen België

In samenwerking met de Vlaamse visveiling en Visgro biedt TÜV NORD Integra audits aan voor Visserij Verduurzaamt.

Wil je starten met het Visserij Verduurzaamt? Klik dan hier om je aanvraag in te dienen. Na de overeenkomst met de Vlaamse visveiling en Visgro zal TÜV NORD Integra contact opnemen om de controle op uw bedrijf te organiseren.

Uiteraard kan een controle voor Visserij Verduurzaamt gecombineerd worden met controles op andere (duurzame) lastenboeken en BIO die TÜV NORD Integra aanbiedt. 

 

Duurzaamheid - Durabilité - SustainabilityTÜV NORD Integra

Tel.: +32(0)3 287 37 60
dep_sustainable@tuv-nord.com