MENU
    1. Certificatie
    2. BIO
    3. Restaurant - Grootkeuken - Catering

Profilering met het Biogarantie® logo

Aan restaurants-grootkeukens-catering wordt vrijblijvend de mogelijkheid geboden om zich te profileren met het Biogarantie®-logo. Hiervoor dient u te voldoen aan het Biogarantie®-lastenboek.

Meer informatie vindt u op http://www.biogarantie.be/

Indien u zich onder controle wenst te stellen bezorgt u ons het document [ kennisgeving van activiteit], samen met twee contracten ingevuld terug.

Daarna zal een eerste controle plaatsvinden. Indien u aan de regels voldoet, ontvangt u van TÜV NORD Integra een certificaat en vanaf dat moment mag u dan ook verwijzen naar bio en/of Biogarantie®

Neem contact met ons op

Ellen Tavernier

TÜV NORD INTEGRA
Statiestraat 164
2600 Berchem

0032 3 287 37 60
Fax: 0032 3 287 37 61

etavernier@tuv-nord-integra.com


In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.