MENU

Restaurant - Grootkeuken - Catering

Profilering met het Biogarantie® logo

Aan restaurants-grootkeukens-catering wordt vrijblijvend de mogelijkheid geboden om zich te profileren met het Biogarantie®-logo. Hiervoor dient u te voldoen aan het Biogarantie®-lastenboek.

Meer informatie vindt u op http://www.biogarantie.be/

Indien u zich onder controle wenst te stellen bezorgt u ons het document [ kennisgeving van activiteit], samen met twee contracten ingevuld terug.

Daarna zal een eerste controle plaatsvinden. Indien u aan de regels voldoet, ontvangt u van TÜV NORD Integra een certificaat en vanaf dat moment mag u dan ook verwijzen naar bio en/of Biogarantie®

Neem contact met ons op

Ellen Tavernier

TÜV NORD INTEGRA
Statiestraat 164
2600 Berchem

0032 3 287 37 60
Fax : 0032 3 287 37 61

etavernier@tuv-nord-integra.com