IFS Broker

over IFS Broker

IFS Broker is de standaard voor het controleren van de naleving van de dienstverlening door handelsagentschappen, importeurs en brokers. Dergelijke bedrijven hebben doorgaans geen fysiek contact met het product. De Standaard is conform de eisen van ISO 17065 en gebenchmarkt door GFSI, het Global Food Safety Initiative.

De Standaard controleert of de juiste maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat leveranciers werken in overeenstemming met productveiligheids- en kwaliteitseisen. Brokers, agenten en importeurs moeten toezicht houden op de naleving door hun leveranciers, zodat de geleverde producten voldoen aan de wettelijke en contractuele specificaties.

Voedselveiligheid - Sécurité Alimentaire - Food SafetyTÜV NORD Integra

Tel.: +32(0)3 287 37 60
food-safety@tuv-nord.com