Gegevensbescherming

Disclaimer

We danken u voor uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze activiteiten. We doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, zodat u onze internetpagina’s met een gerust hart kunt inkijken.
Alle pagina’s die deel uitmaken van het publieke gedeelte van onze website zijn doorgaans vrij toegankelijk: u hebt daarvoor geen gebruikersnaam of paswoord nodig. Wanneer u onze website bezoekt, worden de gangbare, algemene gegevens op de webserver bijgehouden in logbestanden. Het betreft niet-persoonlijke gegevens aan de hand waarvan de bezoeker derhalve niet kan worden geïdentificeerd. Deze algemene gegevens worden uitsluitend voor statistische doeleinden bijgehouden.

We bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer dat nodig is om uw vraag of verzoek te behandelen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u online een bestelling wilt doorgeven. Alle door u verstrekte persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van de wet op de gegevensbescherming. Deze persoonsgegevens worden enkel aan derden vrijgegeven indien nodig voor de behandeling van uw vraag of verzoek. We geven uw persoonsgegevens niet vrij aan enige overheidsorganisatie of -instelling, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn conform de momenteel geldende wettelijke bepalingen.

Alle gegevens die u via een van onze online formulieren verstrekt, worden elektronisch door ons bewaard. Indien u de door ons bewaarde gegevens die op u betrekking hebben wenst te wijzigen, corrigeren of wissen, kunt u ons dit via e-mail laten weten. We maken geen gebruik van cookies om gegevens lokaal op uw computer te bewaren. U kunt het gebruik van cookies trouwens zelf in uw browser instellen en beheren.

Vermits we geen enkele controle hebben over de ontwikkeling of inhoud van de internetpagina's van andere ondernemingen kunnen we niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud of ontwikkeling van internetpagina’s waartoe links op onze website toegang zouden verlenen. Bovendien nemen we uitdrukkelijk afstand van alle onwettige of aanstootgevende inhoud in die internetpagina's. Wanneer u links aanklikt om toegang te krijgen tot de internetpagina’s van andere ondernemingen doet u dat op uw eigen verantwoordelijkheid.

De inhoud van deze website is als intellectuele eigendom wettelijk beschermd. De verstrekte informatie en inhoud mogen niet worden gebruikt zonder onze toestemming, behalve voor privégebruik of ander persoonlijk gebruik zoals bedoeld in de wet op de gegevensbescherming. De persberichten en artikels van onze persdienst die op deze website voor inzage ter beschikking worden gesteld, mogen door redactiemedewerkers van kranten of tijdschriften worden gebruikt voor publicatie. Wanneer deze worden gepubliceerd, vragen we de uitgever om ons een drukproef te bezorgen.

Aansprakelijkheidsbeperking:

De op deze website verstrekte informatie is, naar ons beste weten, correct, volledig en actueel. Deze website, met inbegrip van enige inhoud die vanaf deze website toegankelijk zou zijn, wordt evenwel ter beschikking gesteld zonder expliciete of impliciete garantie of zekerheid. De gebruiker bezoekt en gebruikt deze website op eigen risico. We zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade die naar verluidt zou zijn geleden als gevolg van of in verband met de toegang tot en/of het gebruik van deze website.

Hyperlinks naar de websites van derden houden geenszins onze goedkeuring in van hun inhoud. Bovendien zijn we niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud van die websites. De gebruiker bezoekt dergelijke websites via hyperlink op eigen risico.

Neem contact met ons op