Klachten

Alle partijen die betrokken zijn bij of belang hebben in het certificatieproces of het certificatiesysteem hebben de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij TÜV NORD Integra indien zij ontevreden zijn over de kwaliteit van de door TÜV NORD Integra geleverde certificatie- en /of auditdiensten. Deze partijen kunnen o.a. zijn : geaudite of gecertificeerde klanten; certificatieschema-eigenaars, betrokken beroepsorganisaties, andere betrokken organisaties of personen, ...

TÜV NORD Integra beschikt over een uitgewerkte procedure voor de behandeling van deze klachten. U mag een initieel antwoord met ontvangstbevestiging verwachten binnen de 10 dagen, tenzij het certificatieschema anders bepaalt.
Na verdere analyse van de oorzaak en het nemen van correctieve acties zal TÜV NORD Integra de indiener van de klacht in de mate van het mogelijke verder informeren over de voortgang en de afronding van het proces van de klacht.