NIEUWSBRIEF BIO juli 2022

aankoop niet-biodieren: omschakelingsperiode en voorwaarden per diersoort

Wanneer niet-biodieren aangekocht worden op het biobedrijf dienen die, afhankelijk van de diersoort, een omschakelingsperiode te doorlopen. Naast die periode zijn er ook voorwaarden om de aankoop te rechtvaardigen. Tijdens deze omschakelingsperiode worden de dieren gehouden volgens het biologisch lastenboek. In volgende tabel zijn alle mogelijkheden opgesomd per diersoort:

Diersoort

Subcategorie

Voorwaarde

Omschakelingsperiode

Runderen / paardachtigen

Mannelijke fokdieren

 

 

 

Vlees: 12 maanden (en min 3/4de levensduur)

Melk: 6 maanden

Nullipara vaarzen

Vergroten en vernieuwen van de kudde, maximaal 10 %* van het aantal volwassen dieren per jaar**.

Kalveren en veulens

Jonger dan 6 maanden, voor het samenstellen van de veestapel voor de eerste keer.

Hertachtigen

Nullipara vaarzen

Vergroten en vernieuwen van de kudde, maximaal 20 %* van het aantal volwassen dieren per jaar**.

 

 

12 maanden

Kalveren

Jonger dan 6 maanden, voor het samenstellen van de veestapel voor de eerste keer.

Varkens

Nullipara zeugen

Vergroten en vernieuwen van de kudde, maximaal 20 %* van het aantal volwassen dieren per jaar**.

 

 

6 maanden

Biggen

< 35 kg, voor het samenstellen van de veestapel voor de eerste keer.

Schapen en geiten

Nullipara dieren

Vergroten en vernieuwen van de kudde, maximaal 20 % van het aantal volwassen dieren per jaar**.

 

 

6 maanden

Lammeren en geiten

< 60 dagen oud, voor samenstellen  van de veestapel voor de eerste keer.

Legkippen

Kuikens

< 3 dagen oud bij aankoop. Aanvraag dient vóór elke ronde te gebeuren voor zowel vleeskuikens als legkuikens.

6 weken voor eierproductie / 10 weken voor vleesproductie

Struisvogels

Nullipara dieren

Maximaal 10 %* van het aantal volwassen dieren per jaar.

 

 

8 maanden

Kuikens

< 3 dagen oud bij aankoop, voor samenstellen van de veestapel voor de eerste keer.

Konijnen

Nullipara dieren

Maximaal 20 %* van het aantal volwassen dieren per jaar.

 

 

3 maanden

 

Jonge konijnen

< 3 maanden, voor samenstellen van de veestapel voor de eerste keer.

Noodsituaties

Bij grote sterfte onder de dieren als gevolg van gezondheidsproblemen of een noodsituatie, kan de veestapel of het beslag vernieuwd of aangevuld worden met niet-biologische dieren indien geen biologische dieren ter beschikking zijn. De Vlaamse overheid kan hiervoor een tijdsgebonden toestemming verlenen.

* Dit percentage kan worden verhoogd tot 40 % in volgende gevallen, en steeds na toelating van de Vlaamse overheid:

          - Het bedrijf wordt aanzienlijk uitgebreid.
          - Bij overschakeling van het bedrijf op een ander ras.
          - Het bedrijf zet een nieuwe veehouderijtak op, na toelating door de Vlaamse overheid.
          - Wanneer rassen voor de landbouw verloren dreigen te gaan. In dit laatste geval mogen de dieren al wel hebben geworpen.

** Voor eenheden met minder dan 10 paarden en runderen, is vernieuwing beperkt tot één dier per jaar.

*** Voor eenheden met minder dan 5 varkens, schapen of geiten, is vernieuwing beperkt tot één dier per jaar.