FCA

over FCA - Feed Chain Alliance

Feed Chain Alliance is een Belgisch privé-lastenboek ontwikkeld door Ovocom, het Overleg Platform Voedermiddelen vzw, waarin alle betrokken sectoren vertegenwoordigd zijn.

Feed Chain Alliance heeft als doel de basiskwaliteit van dierenvoeders te borgen. FCA gecertificeerde bedrijven dienen aantoonbaar, via een op de ISO 9001 systematiek gebaseerde werkwijze, kwaliteit te leveren. Voedselveiligheid en traceerbaarheid zijn hierbij de centrale gegevens.

Feed Chain Alliance is een commercieel lastenboek en omvat naast de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in de Autocontrolegids, ook nog een aantal bijkomende vereisten.

Voor wie?

Het FCA lastenboek en de Autocontrolegids zijn van toepassing op volgende activiteiten:

  • Handel en/of productie van mengvoeders
  • Handel en/of productie van voormengsels
  • Handel en/of productie van voedermiddelen
  • Handel en/of productie van toevoegingsmiddelen
  • Op- en overslag van producten bestemd voor het voederen van dieren, voor rekening van derden
  • Wegtransport van producten bestemd voor het voederen van dieren
  • Transport via zeevaart en rail
Voedselveiligheid - Sécurité Alimentaire - Food SafetyTÜV NORD Integra

Tel.: +32(0)3 287 37 60
food-safety@tuv-nord.com