Veelgestelde vragen

Een product bevat biologische ingrediënten (<95%), mag ik dan zomaar verwijzen naar het biologisch karakter van die ingrediënten (zowel etiket als reclame)?

Bij gecertificeerde producten die minder dan 95% biologische agrarische ingrediënten bevatten mag u enkel in de ingrediëntenlijst een verwijzing maken naar bio bij de ingrediënten die effectief biologisch zijn. Hierbij moet ook aangeduid worden wat het percentage bio-ingrediënten is t.o.v. het totaal aan agrarische ingrediënten. Verwijzing naar bio op andere plaatsen op het etiket of reclame is niet toegestaan voor deze producten.

Moet ik gecertificeerd zijn als ik biologische producten verkoop/verhandel/opsla...

U moet gecertificeerd zijn voor alle activiteiten die u verricht met biologische producten m.u.v. volgende activiteiten

 • Rechtstreekse verkoop van biologische voorverpakte producten aan de eindconsument in een fysiek winkelpunt
 • Transport van goederen zonder eigenaar te zijn van deze goederen

Mag ik eender welk gangbaar agrarisch ingrediënt gebruiken in de 5% niet-bio ingrediënten?

Neen, het niet-bio ingrediënt moet voorkomen op bijlage IX van EG 889/2008 (zie download hierlangs) of moet via een individuele toelating worden goedgekeurd door de bevoegde overheid voor gebruik.

Hoe laat ik een nieuw product certificeren en wat moet ik hiervoor bezorgen?

Voor het aanvragen van een nieuw product hebben wij volgende zaken nodig:

 • Een ingevulde productfiche, u kan een blanco productfiche steeds opvragen bij uw controleur
 • Een voorbeeld van een etiket dat u zal gebruiken
 • Technische fiches en GGO-vrij verklaringen van alle niet-bio ingrediënten
 • Bio-certificaten van de leveranciers en opdrachtgevers

Waar kan ik de biocertificaten van biogecertificeerde bedrijven vinden?

U kan het biocertificaat van uw leverancier steeds opvragen aan uw leverancier maar u kan eveneens zelf op zoek gaan. Elk controleorgaan moet publiceren welke bedrijven bij hem onder controle staan en in vele gevallen kan u ook daarbij ook direct het biocertificaat raadplegen. Via volgende link kan u al zeer veel gecertificeerde bedrijven terugvinden: https://lv.vlaanderen.be/nl/bio/bedrijven-onder-controle. U kan natuurlijk ook de website van het controleorgaan van uw leverancier raadplegen.

Welk controle orgaan nummer dient er op een etiket vermeld te worden?

Op de consumentenverpakking moet het nummer komen van het controleorgaan die de laatste bereidingsstap controleert en certificeert. Herverpakking wordt aanzien als een bereidingsstap.

Voor welke zaken dien ik welk email adres te gebruiken?

Bio_notifications@tuv-nord-integra.com

Voor alle meldingen over twijfel aan de biokwaliteit. Dit kan residumelding zijn maar ook twijfel aan binnenkomende goederen of begeleidende documentatie kan aan dit e-mailadres gemeld worden. Wanneer er na staalname op uw bedrijf door een van onze controleurs, een residu teruggevonden wordt, zal u gecontacteerd worden via ditzelfde e-mailadres.

Bio_certification@tuv-nord-integra.com

Voor vragen over facturatie, uw certificaten, exportcertificaten of technische vragen in geval van afwezigheid van uw controleur.

Ik wens mijn product te exporteren naar een land buiten de EU? Welke documenten moet ik bezorgen aan TÜV NORD Integra om een exportcertificaat te bekomen?

In de eerste plaats aangemeld zijn als exporteur via de kennisgeving van activiteit (KVA) dat u hierlangs kan downloaden. U kan een blanco KVA verkrijgen via uw controleur. Verder dient u voor de aanvraag van een exportcertificaat volgende documenten te bezorgen aan bio_certification@tuv-nord-integra.com:

 • Factuur
 • Pakbon
 • Transportdocumentatie

Krijg ik voor de eerste controle de nodige informatie/procedures die ik moet volgen om biologisch te werken?

Bij een eerste controle moet u reeds voldoen aan de vereisten die in de bio-wetgeving omschreven staan. U kan onze handleiding hanteren als leidraad. Een beknopte versie van het wetgevend kader vindt u terug in onze toelichting. Indien u toch nog verdere vragen heeft rond starten met bio, kan u steeds terecht bij sectorvereniging Bioforum.

Kunnen jullie mij informatie van andere gelijkaardige bedrijven bezorgen, over hoe zij bepaalde problemen oplossen?

Al onze controleurs zijn gebonden aan confidentialiteit. Informatie van het ene bedrijf wordt nooit doorgegeven aan een ander bedrijf. 

Ik heb een positief pesticideresultaat maar de MRL is niet overschreden. Wat moet ik doen?

Een positief analyseresultaat, ongeacht van de concentratie, zal steeds resulteren in een onderzoek naar de oorsprong van het residu. In het geval dat dit analyseresultaat afkomstig is van staalname bij een klant of uit een eigen analyse dient u volgende stappen te doorlopen:

 • Blokkeer het betrokken product en/of de grondstof en maak hiervan een overzicht.
 • U verzamelt de aankoopfactuur, leverbon, CMR, bio-certificaat van de leverancier, COI  en eventuele productiedocumenten en reinigingsregeistraties van de reeds uitgevoerde verwerkingsstappen
 • de tracering van het product: indien het lotnummer op uw bedrijf verschillend is van het lotnummer van de leverancier, bezorg dan de documenten die deze link duidelijk maken.
 • U bezorgd dit overzicht en documenten aan bio_notifications@tuv-nord.com

Indien het positief analyseresultaat volgt uit een staalname door één van onze controleurs, zal de dienst residu’s contact met u opnemen.