Wat verandert er vanaf 2022 in de biowetgeving voor u als verwerker?

Wat verandert er vanaf 2022 in de biowetgeving voor u als verwerker?

Vanaf 1 januari 2022 gaat Verordening (EU) 2018/848 in voege.  Met het zicht op deze nieuwe wetgeving, willen we u graag een overzicht geven van welke wijzigingen er binnenkort van toepassing zijn.  Vanaf 1 januari 2022 zullen onze auditoren dan ook rekening houden met de vereisten uit deze nieuwe verordening.  We zetten graag even op een rijtje wat er voor u als biologisch verwerker wijzigt.

Additieven

De volgende additieven dienen

 • uitsluitend biologisch te zijn vanaf 01/01/2022:

               E410* - Johannesbroodpitmeel
               E412* - Guargom
               E414* - Arabische gom
               E417 - Taragom
               E422 - Glycerol

 • uitsluitend biologisch te zijn vanaf 01/01/2023:

               E418 - Gellangom

Aroma's

 • Enkel biologische of natuurlijke X-aroma’s, waarbij “X” staat voor de naam van het uitgangsmateriaal zijn toegelaten.  Het gebruik van biologische aroma’s is evenwel niet verplicht.
 • Aroma’s tellen mee als agrarisch ingrediënt
 • Algemene bepalingen zijn van toepassing voor zowel biologische als natuurlijke aroma’s (GGO-vrij, geen nanomateriaal, geen ioniserende straling, geen gelijktijdig gebruik van hetzelfde bio en niet-bio ingrediënt)
 • Aroma’s moeten voldoen aan artikel 16, leden 2, 3 en 4 van Verordening (EG) 1334/2008

Babyvoeding

Toevoegen van mineralen (inclusief spoorelementen), vitamines, aminozuren en micronutriënten is enkel toegelaten indien er een rechtstreeks juridisch vereiste is, bijvoorbeeld bij zuigelingen en babyvoeding (Bijlage II, Deel IV, 2018/848).

Brexit

 • Ten gevolge van de Brexit, dient u als biologisch importeur gecertificeerd te zijn als u goederen wil importeren vanuit het Verenigd Koninkrijk.
 • Er is een wederzijdse erkenning voor bio tot en met 31/12/2023
 • Ingrediënten uit het Verenigd Koninkrijk zijn “niet-EU” en dienen zo geëtiketteerd te worden.
 • Er is een handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk voor producten geproduceerd of verwerkt in EU (of UK).  Opgelet, producten geïmporteerd in EU (of UK) zonder verdere verwerking, andere dan heretikettering of herverpakking in de EU (of UK), vallen buiten het handelsakkoord.  Deze mogen dus niet als biologisch verder verhandeld worden naar UK (of EU). 

Diervoeders

 • Voor diervoeders is 5% gangbaar eiwitvoer enkel nog voor biggen en jong pluimvee (tot 18 weken) toegelaten.  Voor alle andere dieren niet meer. 
 • Diervoeders met 5% gangbaar eiwitvoer, niet bestemd voor deze specifieke groep van dieren, kunnen door verwerkers niet meer verkocht worden na 1 januari 2022, gezien het gebruik ervan voor biologische dieren niet meer toegelaten is.

E-Loket

Vanaf 1 januari 2022 dient u wijzigingen in uw activiteit aan te geven via het elektronisch platform van de overheid die bevoegd is voor uw regio en niet meer via uw controleorgaan.  Voor Vlaanderen is dit het E-loket, voor Wallonië en Brussel zal een elektronische aangifte ook mogelijk zijn.  Onder wijzigingen verstaan we deze waarin de structuur van uw biologische activiteit wijzigt, zoals een aanmelding van een nieuwe activiteit, een wijziging van bedrijfsnaam, wijziging van ondernemingsnummer, …

Eieren

Natuurlijke kleurstoffen en natuurlijke bedekkingsstoffen voor het traditioneel versieren van de schaal van gekookte eieren zijn toegelaten als die bestemd zijn om in een bepaalde periode van het jaar in de handel te worden gebracht (Bijlage II, Deel IV, 2018/848).

Etikettering

 • “EU/niet EU” mag vervangen worden door een land of regio
 • “Landbouw” mag vervangen worden door “Aquacultuur” indien van toepassing
 • Origine is niet langer bepaald op 98% (2% afwijking), maar op 95% (5% afwijking)

Gist

Gist en gistproducten moeten als ingrediënten van agrarische oorsprong worden berekend in de totale receptuur (Bijlage II, Deel IV, 2018/848)

Import

 • De layout van COI’s (inspectiecertificaten voor import) in Traces zal wijzigen in 2022 om te voldoen aan de nieuwe verordening.
 • Inspectiecertificaten (COI) moeten steeds uitgegeven worden en afgetekend zijn in vak 18 alvorens ze het exporterend land verlaten.
 • Inspectiecertificaten (COI) dienen afgetekend te worden in vak 20 en moeten finaal afgetekend worden in vak 21 na een fysieke controle van de goederen, alvorens deze verder mogen verdeeld worden.  Indien dit niet het geval is, wordt dit beschouwd als een inbreuk op de wetgeving.
 • Vanaf 1 januari 2022 zal biologische import via BCP’s gebeuren (Border Control Posts).  Er zijn er momenteel 7 in Vlaanderen vastgelegd.  (https://lv.vlaanderen.be/nl/bio/import).

Jaarlijkse controle

Tijdens elke jaarlijkse controle zal dieper ingegaan worden op een massabalans en een traceerbaarheidsoefening.  Beiden dienen voorbereid te worden en voorgelegd tijdens controle (2021/771).

Ontheffingen

Het zal nog steeds mogelijk zijn om ontheffing te vragen voor gebruikt van niet-biologische agrarische ingrediënten.  Deze is echter maar 6 maanden geldig en geldt voor de hele lidstaat.  Er kan maar 2 keer een verlenging aangevraagd worden (Art 25, 2018/848).

Ontheffingen die toegekend zijn vóór 1 januari 2022, blijven van toepassing tot einde van de geldigheidsdatum, uiterlijk tot en met 31 december 2022 (2021/1165)

Reinigingsmiddelen

 • Tegen 01/01/2024 zal een lijst van toegelaten reinigingsmiddelen voor verwerking en opslag opgesteld worden.
 • In afwachting moeten reinigings- en ontsmettingsmiddelen voldoen aan de horizontale wetgeving.

Stock

Producten die vóór 1 januari 2022 overeenkomstig Verordening 834/2007 geproduceerd en geëtiketteerd zijn, mogen na die datum verkocht worden tot uitputting van de voorraad. (art 60, 2018/848).

Transparantie

Alle informatie, registraties en procedures die van toepassing zijn op de biologische activiteit, dienen toegankelijk te zijn voor het controleorgaan (2021/1691)

Verboden

 • Het gebruik van nanomaterialen is expliciet verboden in biologische producten. (Art 7, 2018/848)
 • Ionenwisselaars zijn niet toegelaten in de biologische verwerking, met uitzondering voor het gebruik bij specifieke producten zoals zuigelingenvoeding. (2020/464)
 • Het gebruik van grondstoffen voor de verrijking (een bekend voorbeeld is Lithothamnium) is niet toegelaten, ook niet als het ingrediënt in biologische vorm beschikbaar is. (beslissing van de Europese Commissie)

Verordening 889/2008

Deze verordening wordt ingetrokken.  Bijlagen VII (landbouw) en IX (niet-biologische agrarische ingrediënten) blijven evenwel van toepassing tot en met 31 december 2023 (2021/1165)

Zout

Zeezout en andere zouten kunnen vanaf 1 januari 2022 biologisch geproduceerd worden.  Er is echter geen verplichting om biologisch zout te gebruiken en zout telt ook niet mee als ingrediënt van agrarische oorsprong (Bijlage I, 2018/848).