Εταιρική Υπευθυνότητα

Εταιρική Υπευθυνότητα (Corporate Responsibility)

Η βιωσιμότητα και η υπευθυνότητα αποτελεί την κινητήρια δύναμη πίσω από το επιχειρηματικό όραμα της ομάδας μας. Η μακροπρόθεσμη στρατηγική εταιρικής ευθύνης σε ολόκληρο τo Group βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων και κατ’ επέκταση στο επίκεντρο δραστηριοτήτων της TÜV Hellas. 

Κατά τη διαδικασία ανάλυσης της σημαντικότητας προσδιορίζουμε τα ζητήματα που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την ομάδα της TÜV HELLAS και σε τι πρέπει να επικεντρωθούμε.

Σε αυτή τη διαδικασία λαμβάνουμε υπόψιν τόσο το νομικό πλαίσιο, το ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον και την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών και τον αντίκτυπό μας, αλλά και τα σημαντικά ζητήματα που έχει εντοπίσει η μητρική εταιρία και έχει αποτυπώσει στο Corporate Responsibility Roadmap (CR Roadmap). Αυτά αποτελούν τη βάση των ενεργειών και των δραστηριοτήτων μας στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Το TÜV NORD ανέπτυξε το CR Roadmap ως καθοδήγηση για όλους τους υπαλλήλους σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας και αποτελεί τη βάση όλων των ενεργειών και δραστηριοτήτων μας που σχετίζονται με την Εταιρική Υπευθυνότητα. Ο εν λόγω χάρτης περιλαμβάνει έναν πρωταρχικό και συγκεκριμένο αυτοπροσδιορισμένο στόχο για καθένα από τα πεδία δράσης που θέλαμε να επιτύχουμε έως το τέλος κάθε έτους. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα πεδία δράσης, για τα οποία έχει θέσει στόχους η TÜV HELLAS, βάσει ανάλυσης σημαντικότητας, μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης της TÜV HELLAS.

 

www.tuev-nord-group.com/en/sustainability/

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7470
Fax: +30 210 6528025
hr@tuvhellas.gr