Νέα – Ειδήσεις

Στοιχεία Επικοινωνίας

Address

Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Κεντρικά Γραφεία Αθήνας Αθήνα
Address

Λέοντος Σοφού 20
570 01 Θέρμη, Ελλάδα

Γραφεία Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη
Address

Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ν. Πλαστήρα 100
700 13 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα

Γραφεία Ηρακλείου Κρήτης Ηράκλειο Κρήτης
Address

Λυγγιάδων 2
45442 Ιωάννινα, Ελλάδα

Send mail +2651033200+30 2651 037 019
Γραφεία Ιωαννίνων Ιωάννινα