Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Ενδοεπιχειρησιακά Σεμινάρια

Όλα τα ανοιχτά- προγραμματισμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια της TÜV HELLAS (TÜV NORD), μπορούν να διεξαχθούν και ενδοεπιχειρησιακά (επιδοτούμενα από το λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ 0,06%), ώστε να καλύψουν τις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης, σε χρονοδιάγραμμα που σας εξυπηρετεί. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να σχεδιάσουμε από κοινού το σεμινάριο που σας ενδιαφέρει.

 

Εξειδικευμένα Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Πέρα από τα σεμινάρια που αναφέρονται στο Πρόγραμμα Σεμιναρίων της TÜV HELLAS (TÜV NORD), υπάρχει η δυνατότητα σχεδίασης και υλοποίησης εξειδικευμένων σεμιναρίων για την κάλυψη των αναγκών σας (επιδοτούμενα από το λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ και σε χρονοδιάγραμμα που εξυπηρετεί τη δική σας εταιρεία σε ποικίλες θεματικές ενότητες.

Οι παρακάτω θεματικές ενότητες, είναι απολύτως ενδεικτικές σχετικά με τις δυνατότητες του Οργανισμού μας στην παροχή Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών. Όλα τα σεμινάρια αναπτύσσονται αποκλειστικά για να καλύψουν τις ανάγκες σας, έπειτα από κοινή συνεννόηση με τους αρμόδιους Επικεφαλής Εισηγητές της TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Certified Expert BIM “ce-BIM Awareness“`

Certified Expert BIM “ce-BIM for Executives“

Certified Expert BIM «ce-BIM Specialist / Engineer

ISO 14064-1:2018 Το Νέο Διεθνές Πρότυπο για το Ανθρακικό Αποτύπωμα

Εθνικός Κλιματικός Νομός - Ανάλυση, Πρακτικά Ζητήματα και Προκλήσεις

Μελέτη και σχεδιασμός έργων φωτοβολταϊκών συστημάτων

Διαδικασία αδειοδότησης - Κατασκευαστική φάση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων

Ιntrοdution To Wind Turbine Technology, Οnshore

Certified Six Sigma Yellow Belt Training

ISO 30415 Diversity & Inclusion

myDATA Ηλεκτρονικά Βιβλία

ISO/ IEC 27037:2012 Αναγνώριση, Διαλογή, Συλλογή & Διατήρηση Ψηφιακών Τεκμήριων

Επιχειρηματική Ηθική στην Πράξη

Επιχειρησιακή Λειτουργία Εταιρειών Ανελκυστήρων

Υγειά & Ασφάλεια σε Λατομεία Μαρμάρου

Ειδικός Ελέγχου & Εφαρμογών για την Προστασία και Επισκευή Δομημάτων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1504

Ενεργειακή Διαχείριση και Βιωσιμότητα Κτίριων & Υποδομών

Σχεδίαση Φρεατίων Ανελκυστήρων στη Πρώτη Φάση Σχεδιασμού Κτίριων

Πρόγραμμα Αύξησης Πωλήσεων

Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης- Διασύνδεση με business excellence

Κίνηση- Ασφάλεια Πεζών και Οχημάτων σε Βιομηχανικούς Χώρους

Ασφαλής Εργασία σε Αποθηκευτικούς Χώρους

Ασφάλεια σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις & υποσταθμούς μέσης- χαμηλής τάσης

Ασφαλής εργασία σε εργοτάξια τεχνικών έργων- οι ρόλοι των συντελεστών του έργου στην Υγεία & Ασφάλεια της εργασίας

Ασφαλής Εργασία σε λατομεία & μονάδες σκυροδέματος

Ασφαλής Χρήση Περονοφόρων

Ασφαλής Εργασία με Περονοφόρα Οχήματα σε Αποθηκευτικούς Χώρους

Ανυψωτικά Μηχανήματα- Ανύψωση & Μεταφορά Φορτίων

Οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση (PED)ATEX- Μελέτη/ Έγγραφο προστασίας από τις εκρήξεις

Εταιρική κοινωνική Ευθύνη (GRI)

Αρχές λειτουργίας Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015

Διαχείριση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

Οργανωτική Δομή & Στρατηγική: Προσαρμογή και Ανανέωση

Δημιουργώντας Εργασιακό Πάθος.

Defence Procurement

Διαπραγμάτευση & Ευέλικτη Ηγεσία (Negotiation & Agile Leadership)

Personal Branding

Σας περιμένουμε να σας καλωσορίσουμε για μία κατ’ ιδίαν συνάντηση στα γραφεία μας ή να επισκεφθούμε τους χώρους σας, ώστε να διερευνήσουμε τα πιθανά πεδία συνεργασίας μας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα