Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Ενδοεπιχειρησιακά Σεμινάρια

Ενδοεπιχειρησιακές λύσεις εκπαίδευσης με θεαματικά αποτελέσματα!

Στην TÜV HELLAS (TÜV NORD), προσαρμόζουμε όλα τα ανοιχτά εκπαιδευτικά μας σεμινάρια στις ενδοεπιχειρησιακές σας ανάγκες. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα, ώστε να σχεδιάσουμε από κοινού το σεμινάριο που σας ενδιαφέρει ανάλογα το χρονοδιάγραμμα και τη θεματική ενότητα που εξυπηρετεί τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

 

Εξειδικευμένα Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Εξειδικευμένα ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια, απόλυτα προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας!

Στην TÜV HELLAS (TÜV NORD), σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εξειδικευμένα ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια, πλήρως προσαρμοσμένα στους στόχους της επιχείρησής σας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα, ώστε να συζητήσουμε τις προοπτικές συνεργασίας καθώς και το χρονοδιάγραμμα και τη θεματική ενότητα που σας εξυπηρετούν σε μία κατ’ ιδίαν συνάντηση στα γραφεία μας ή στον χώρο σας.

Σημείωση: Όλα τα ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια επιδοτούνται από το λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ με 0,06%

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες Εξειδικευμένων Ενδοεπιχειρησιακών Σεμιναρίων

 • Certified Expert BIM “ce-BIM Awareness“`
 • Certified Expert BIM “ce-BIM for Executives“
 • Certified Expert BIM “ce-BIM Specialist / Engineer”
 • ISO 14064-1:2018: Το Νέο Διεθνές Πρότυπο για το Ανθρακικό Αποτύπωμα
 • Εθνικός Κλιματικός Νομός: Ανάλυση, Πρακτικά Ζητήματα & Προκλήσεις
 • Μελέτη & Σχεδιασμός Έργων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
 • Διαδικασία Αδειοδότησης: Κατασκευαστική Φάση Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
 • Ιntrοdution To Wind Turbine Technology, Οnshore
 • Certified Six Sigma Yellow Belt Training
 • ISO 30415: Diversity & Inclusion
 • myDATA: Ηλεκτρονικά Βιβλία
 • ISO/ IEC 27037:2012: Αναγνώριση, Διαλογή, Συλλογή & Διατήρηση Ψηφιακών Τεκμήριων
 • Επιχειρηματική Ηθική στην Πράξη
 • Επιχειρησιακή Λειτουργία Εταιρειών Ανελκυστήρων
 • Υγεία & Ασφάλεια σε Λατομεία Μαρμάρου
 • Ειδικός Ελέγχου & Εφαρμογών για την Προστασία και Επισκευή Δομημάτων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1504
 • Ενεργειακή Διαχείριση και Βιωσιμότητα Κτιρίων & Υποδομών
 • Σχεδίαση Φρεατίων Ανελκυστήρων στη Πρώτη Φάση Σχεδιασμού Κτιρίων
 • Πρόγραμμα Αύξησης Πωλήσεων
 • Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης: Διασύνδεση με Business Excellence
 • Κίνηση & Ασφάλεια Πεζών & Οχημάτων σε Βιομηχανικούς Χώρους
 • Ασφαλής Εργασία σε Αποθηκευτικούς Χώρους
 • Ασφάλεια σε Hλεκτρικές Eγκαταστάσεις & Yποσταθμούς Mέσης—Xαμηλής Tάσης
 • Ασφαλής Εργασία σε Eργοτάξια Τεχνικών Έργων: Οι Ρόλοι των Συντελεστών του Έργου στην Υγεία & Ασφάλεια της Εργασίας
 • Ασφαλής Εργασία σε Λατομεία & Μονάδες Σκυροδέματος
 • Ασφαλής Χρήση Περονοφόρων
 • Ασφαλής Εργασία με Περονοφόρα Οχήματα σε Αποθηκευτικούς Χώρους
 • Ανυψωτικά Μηχανήματα: Ανύψωση & Μεταφορά Φορτίων
 • Οδηγία Εξοπλισμού υπό πίεση: (PED)ATEX Μελέτη/ Έγγραφο Προστασίας από τις Εκρήξεις
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (GRI)
 • Αρχές Λειτουργίας Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015
 • Διαχείριση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού
 • Οργανωτική Δομή & Στρατηγική: Προσαρμογή & Ανανέωση
 • Δημιουργώντας Εργασιακό Πάθος
 • Defence Procurement
 • Διαπραγμάτευση & Ευέλικτη Ηγεσία (Negotiation & Agile Leadership)
 • Personal Branding

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7455
Fax: +30 210 6528025
training@tuvhellas.gr