Καριέρα στην TÜV HELLAS (TÜV NORD) S.A.

Δείτε παρακάτω τις ανοικτές θέσεις εργασίας και στείλτε το βιογραφικό σας!

IT SUPPORT PROFESSIONAL

Location

Athens

Type

Full time

Responsibilities

 

 
 • Assist, identify, troubleshoot and resolve end-users IT related issues and requests in person or remotely
 • Create, add and modify user accounts and services across various company platforms
 • Install, configure and support workstation hardware, software, printers, scanners, phones and any other related devices
 • Regularly perform cabling and equipment installation/ repair /replacement
 • Actively update, maintain and monitor all aspects of computer networks and systems
 • Analyze IT necessities of the divisions and provide solutions  
 • Software Developer
 • Act as a contact point with the central IT function and test new technology
 • Draft operation instructions for users
 

Qualifications

 

 
 • BA, BS in Computer Science or equivalent experience in the Information Technology field
 • Minimum two years of relevant experience in a help desk/IT support role as well as experience with Oracle APEX, Oracle Forms, SQL, PLSQL
 • Experience in the set-up, configuration, and use of computer hardware, software, and networks
 • Knowledge of video conference systems, cell phones, smartphones, iOS, iPadOS, and other common hardware devices and software
 • Experience in telecom, structured cabling, panels, switches, cameras, APs, etc.
 • Proficient in troubleshooting and supporting Windows servers, VMWare, Hyper V, Windows 10/11, and Office 365
 • Excellent communication skills and ability to communicate technical issues to technical and non-technical employees
 • Excellent command of English 
 • Self-motivated and willing to learn, as well as solution driven
 

What we offer to our candidates

 
 • Competitive compensation package
 • Dynamic work environment
 • Career development opportunities
 • Continuous training
 

About us

TÜV HELLAS (TÜV NORD), a 100 % subsidiary of TÜV NORD, one of Europe’s largest technical and engineering service providers and one of the largest independent inspection, certification and training bodies since 1987, is seeking to hire an IT Support Professional to join the IT Department in Athens HQ location. The position is responsible for providing support to the end-user on hardware, software and network-related problems, answering end-user questions, and providing problem resolutions with users.

Interested?

Please address your CV and Motivation Letter to hr@tuvhellas.gr referring the Job ID.

TÜV HELLAS respects ​​diversity and equal opportunities, regardless of age, gender, ethnic origin, sexual orientation or social/religious background.

All applications will be treated with strict confidence, as defined by the Personal Data Protection Authority.

Please note that only pre-selected candidates will be contacted.

JOB ID

TUVHELLAS-HR14

SENIOR INDUSTRIAL FACILITIES INSPECTOR - Thessaloniki

Location

Thessaloniki

Type

Full time

Responsibilities

 
 • Perform technical inspections / supervision during the construction of industrial facilities projects
 

Qualifications

 

 
 • Graduate of Polytechnic University in Mechanical or Electrical Engineering
 • At least 10 years of working experience in oil & gas, power generation and infrastructure projects
 • Experience in Non Destructive Testing (NDT) inspections would be considered an asset
 • Advanced knowledge of the English language (oral & written)
 • Excellent analytical, organizational, critical thinking and business understanding skills
 • Excellent communication (both oral & written), interpersonal and team-working skills
 • Flexibility and adaptability
 • Excellent command of MS Office applications
 

Desired Qualifications

 

What we offer to our candidates

 
 • Competitive compensation package
 • Dynamic work environment
 • Career development opportunities
 • Continuous training
 

About us

TÜV HELLAS (TÜV NORD), a 100 % subsidiary of TÜV NORD, one of Europe’s largest technical and engineering service providers and one of the largest independent inspection, certification and training bodies since 1987, is seeking for an Engineer, to staff its Industrial Facilities activity of headoffices.

Interested?

Please address your CV and motivation letter in English language to hr@tuvhellas.gr referring the Job ID.

TÜV HELLAS respects ​​diversity and equal opportunities, regardless of age, gender, ethnic origin, sexual orientation or social/religious background.

All applications will be treated with strict confidence, as defined by the Personal Data Protection Authority

Please note that only pre-selected candidates will be contacted

JOB ID

TUVHELLAS-HR15

INDUSTRIAL FACILITIES INSPECTOR - Athens

Location

Athens

Type

Full time

Responsibilities

 
 • Perform technical inspections / supervision during the construction of industrial facilities projects
 

Qualifications

 

 
 • Graduate of Polytechnic University in Mechanical or Electrical Engineering
 • At least 5 years of working experience in oil & gas, power generation and infrastructure projects
 • Experience in Non Destructive Testing (NDT) inspections would be considered an asset
 • Advanced knowledge of the English language (oral & written)
 • Excellent analytical, organizational, critical thinking and business understanding skills
 • Excellent communication (both oral & written), interpersonal and team-working skills
 • Flexibility and adaptability
 • Excellent command of MS Office applications
 

Desired Qualifications

 

What we offer to our candidates

 
 • Competitive compensation package
 • Dynamic work environment
 • Career development opportunities
 • Continuous training
 

About us

TÜV HELLAS (TÜV NORD), a 100 % subsidiary of TÜV NORD, one of Europe’s largest technical and engineering service providers and one of the largest independent inspection, certification and training bodies since 1987, is seeking for an Engineer, to staff its Industrial Facilities activity of Ηeadoffices.

Interested?

Please address your CV and motivation letter in English language to hr@tuvhellas.gr referring the Job ID.

TÜV HELLAS respects ​​diversity and equal opportunities, regardless of age, gender, ethnic origin, sexual orientation or social/religious background.

All applications will be treated with strict confidence, as defined by the Personal Data Protection Authority

Please note that only pre-selected candidates will be contacted

JOB ID

TUVHELLAS-HR01

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Τοποθεσία

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη

Τύπος  Θέσης

Μερικής Απασχόλησης

Αρμοδιότητες

 
 • Επιθεωρήσεις σε ανελκυστήρες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 

Απαραίτητα Προσόντα

 
 • Ηλεκτρολόγοι ή Μηχανολόγοι Μηχανικοί (ΑΕΙ – ΤΕΙ)
 • 1-2 έτη προϋπηρεσία στο αντικείμενο σπουδών
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office
 • Αυτοπεποίθηση, αυτοέλεγχος, ευγένεια
 • Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, ικανότητα τήρησης εμπιστευτικότητας
 • Δίπλωμα οδήγησης
 

Επιθυμητά Προσόντα

 
 • Εμπειρία στο αντικείμενο των ανελκυστήρων
 • Γνώση γερμανικής γλώσσας
 

Η εταιρία προσφέρει

 
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως των προσόντων και της παραγωγικότητας.
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Σοβαρές προοπτικές εξέλιξης
 • Συνεχής εκπαίδευση
 

Σχετικά με την εταιρία μας

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, μέλος του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD GROUP. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987 παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων.

Ενδιαφέρεστε;

Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και την συνοδευτική σας επιστολή στο e-mail hr@tuvhellas.gr  αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης.

Η TÜV HELLAS σέβεται τη διαφορετικότητα και παρέχει  ίσες ευκαιρίες, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, αναπηρία, εθνικότητα, σεξουαλικό προσανατολισμό και θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά, όπως ορίζει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Κωδικός Θέσης (JOB ID)

TUVHELLAS-HR02

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ

Τοποθεσία

Αθήνα

Τύπος  Θέσης

Πλήρους Απασχόλησης

Αρμοδιότητες

 
 • Διαχείριση ποιότητας κατασκευαστικών έργων
 • Διενέργεια τεχνικών επιθεωρήσεων κατά την κατασκευή εστιασμένη στην ποιότητα εργασιών
 • Ανασκόπηση μελετών και προδιαγραφών υλικών κατασκευαστικών έργων
 • Έγκριση προγράμματος ποιότητας έργων
 • Συμμετοχή σε ενεργειακούς ελέγχους
 

Απαραίτητα Προσόντα

 
 • Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός
 • 2-5 εργασιακή εμπειρία σε κατασκευές
 • Γνώση της κείμενης νομοθεσίας και των προδιαγραφών
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office
 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, σύνταξη τεχνικών εκθέσεων
 • Αυτοπεποίθηση, αυτοέλεγχος, ευγένεια
 • Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, ικανότητα τήρησης εμπιστευτικότητας
 

Επιθυμητά Προσόντα

 
 • Γνώση της αγοράς σχετικά με τα δομικά υλικά και τις προδιαγραφές τους
 • Ενασχόληση με θέματα περιβάλλοντος-ενέργειας και συστήματα αειφορίας κτιρίων
 • Εμπειρία σε κατασκευές τεχνικών έργων προσανατολισμένη σε θέματα ποιότητας
 

Η εταιρία προσφέρει

 
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως των προσόντων και της παραγωγικότητας
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Σοβαρές προοπτικές εξέλιξης
 • Δυνατότητα ανάπτυξης σε έναν πολυεθνικό οργανισμό που είναι market leader
 

Σχετικά με την εταιρία μας

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, μέλος του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD GROUP. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987 παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων.

Ενδιαφέρεστε;

Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και την συνοδευτική σας επιστολή στο e-mail hr@tuvhellas.gr  αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης.

Η TÜV HELLAS σέβεται τη διαφορετικότητα και παρέχει ίσες ευκαιρίες.

Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά, όπως ορίζει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Κωδικός Θέσης (JOB ID)

TUVHELLAS-HR02

Αποστολή του Βιογραφικού σας Σημείωματος

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7470
Fax: +30 210 6528025
hr@tuvhellas.gr