Καριέρα στην TÜV HELLAS (TÜV NORD) S.A.

Δείτε παρακάτω τις ανοικτές θέσεις εργασίας και στείλτε το βιογραφικό σας!

ELECTRICAL OR MECHANICAL ENGINEER (Thessaloniki)

Location

Thessaloniki

Type

Full time

Responsibilities

 

 
 • Perform technical inspections / supervision during the construction of RES projects, focusing on the quality of the works.
 • Review of RES projects’ studies in relation to the applicable International Standards, Contractor’s obligations and Employer’s requirements.
 • Administrate, Monitor and Report technical activities during the project’s evolution.
 

Qualifications

 

 
 • University Degree in Electrical or Mechanical Engineering.
 • Two to five years working experience.
 • Excellent command of English language
 • Strong analytical skills and critical thinking.
 • Team work, capable to build effective and trusting intercompany cooperation.
 • Excellent communication skills, compiling of technical reports.
 

Desired Qualifications

 
 • Experience in renewable energy projects

 

What we offer to our candidates

 
 • Competitive compensation package based on qualifications and productivity
 • Pleasant workplace environment
 • Career development opportunities
 • Continuous training
 

About us

TÜV HELLAS (TÜV NORD), a 100 % subsidiary of TÜV NORD, one of Europe’s largest technical and engineering service providers and one of the largest independent inspection, certification and training bodies since 1987, is seeking for an Electrical or Mechanical Engineer, to staff its Renewable Energy (RES) activity of Thessaloniki offices.

Interested?

Please address your CV and Motivation Letter (mandatory for all applications) in English language to hr@tuvhellas.gr referring the Job ID.

TÜV HELLAS respects ​​diversity and equal opportunities, regardless of age, gender, ethnic origin, sexual orientation or social/religious background.

All applications will be treated with strict confidence, as defined by the Personal Data Protection Authority.

JOB ID

TUVHELLAS-HR10

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τοποθεσία

Αθήνα

Τύπος  Θέσης

Πλήρους Απασχόλησης

Αρμοδιότητες

 
 • Υποστήριξη της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Συστημάτων στη σύνταξη προσφορών, τον υπολογισμό ανθρωποημερών επιθεωρήσεων και τον προγραμματισμό τους
 • Προετοιμασία φακέλων επιθεωρήσεων
 • Αξιολόγηση αναφορών επιθεωρήσεων
 • Παρακολούθηση του συστήματος διαχείρισης της Διεύθυνσης
 • Επικοινωνία με πελάτες
 • Δυνατότητα για επιθεωρήσεις 3ου μέρους
 

Απαραίτητα Προσόντα

 
 • Πτυχίο στον τομέα Πληροφορικής 
 • Eργασιακή εμπειρία σε συστήματα διαχείρησης ή/και αφάλεια πληροφοριών
 • Αριστες γνώσεις χρήσης Η/Υ και λογισμικού γραφείου (MS Office, Teams, etc.)
 • Επιθυμητή εμπειρία στη διαχείρηση πελατών και στη προετοιμασία προσφορών
 • Εξαιρετικές ικανότητες οργάνωσης, διαχείρισης χρόνου και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Επικοινωνιακές ικανότητες τόσο στον γραπτό όσο και σε προφορικό λόγο, καθώς και εξυπηρετική διάθεση
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Υπευθυνότητα, αξιοπιστία και εμπιστευτικότητα
 

Η εταιρία προσφέρει

 
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευχάριστο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες για προσωπική εξέλιξη και επαγγελματική ανέλιξη
 • Συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση
 

Σχετικά με την εταιρία μας

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, μέλος του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD GROUP. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987 παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων και αναζητά στέλεχος με ειδίκευση στην Πληροφορική, για να υποστηρίξει διοικητικά τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Συστημάτων στην Αθήνα.

Ενδιαφέρεστε;

Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και την συνοδευτική σας επιστολή στο e-mail hr@tuvhellas.gr  αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης.

Η TÜV HELLAS σέβεται τη διαφορετικότητα και παρέχει ίσες ευκαιρίες, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, εθνικότητα, σεξουαλικό προσανατολισμό και θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά, όπως ορίζει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Κωδικός Θέσης (JOB ID)

TUVHELLAS-HR12

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Τοποθεσία

Θεσσαλονίκη

Τύπος  Θέσης

Πλήρους Απασχόλησης

Αρμοδιότητες

 
 • Διοικητική υποστήριξη στη διεύθυνση πιστοποίησης (σύνταξη / έλεγχος προσφορών, προγραμματισμός επιθεωρήσεων, υπολογισμός Ανθρωπο-ημερών)
 • Αξιολόγηση φακέλων επιθεωρήσεων
 • Παρακολούθηση του συστήματος διαχείρισης της Διεύθυνσης
 • Επικοινωνία, εξυπηρέτηση πελατών
 • Δυνατότητα για επιθεωρήσεις 3ου μέρους
 

Απαραίτητα Προσόντα

 
 • Πτυχίο μηχανολογίας/ ηλεκτρολογίας ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης
 • Εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο σπουδών
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή χρήση υπολογιστών (προγράμματα Microsoft, τηλεδιασκέψεων)
 • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
 • Αυτοπεποίθηση, αυτοέλεγχος, ευγένεια
 • Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, ικανότητα τήρησης εμπιστευτικότητας
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία
 

Επιθυμητά Προσόντα

 
 • Γνώση γερμανικής γλώσσας
 • Εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης
 • Γνώσεις δικτύων και ασφάλειας δεδομένων
 

Η εταιρία προσφέρει

 
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως των προσόντων και της παραγωγικότητας
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Σοβαρές προοπτικές εξέλιξης
 • Συνεχή εκπαίδευση
 

Σχετικά με την εταιρία μας

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, μέλος του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD GROUP. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987 παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων και αναζητά Μηχανικό, για να υποστηρίξει διοικητικά τη Διεύθυνση Πιστοποίησης στη Θεσσαλονίκη.

Ενδιαφέρεστε;

Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και την συνοδευτική σας επιστολή στο e-mail hr@tuvhellas.gr  αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης.

Η TÜV HELLAS σέβεται τη διαφορετικότητα και παρέχει ίσες ευκαιρίες, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, εθνικότητα, σεξουαλικό προσανατολισμό και θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά, όπως ορίζει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Κωδικός Θέσης (JOB ID)

TUVHELLAS-HR09

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τοποθεσία

Αθήνα

Τύπος  Θέσης

Πλήρους Απασχόλησης

Αρμοδιότητες

 
 • Επιθεωρήσεις σε βιομηχανικά έργα
 • Επιθεωρήσεις σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και κατασκευαστές βιομηχανικού εξοπλισμού
 

Απαραίτητα Προσόντα

 
 • Μηχανικός
 • Εμπειρία σε συγκολλήσεις, μη καταστροφικούς ελέγχους και στη διαχείριση ποιότητας με βιομηχανική ή/και εργοταξιακή εμπειρία σε εγκαταστάσεις Διυλιστηρίων, Παραγωγής Ενέργειας, Φυσικού Αερίου, Μεταλλικών Κατασκευών
 • 5-ετή εμπειρία σε αντίστοιχα έργα
 • Σχετικές πιστοποιήσεις
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office
 

Επιθυμητά Προσόντα

 
 • Γνώση γερμανικής γλώσσας
 

Η εταιρία προσφέρει

 
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως των προσόντων και της παραγωγικότητας
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Σοβαρές προοπτικές εξέλιξης
 • Συνεχής εκπαίδευση
 

Σχετικά με την εταιρία μας

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, μέλος του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD GROUP. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987 παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων.

Ενδιαφέρεστε;

Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και την συνοδευτική  σας επιστολή στο e-mail hr@tuvhellas.gr αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης.

Η TÜV HELLAS σέβεται τη διαφορετικότητα και παρέχει  ίσες ευκαιρίες, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, αναπηρία, εθνικότητα, σεξουαλικό προσανατολισμό και θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά, όπως ορίζει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Κωδικός Θέσης (JOB ID)

TUVHELLAS-HR01

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Τοποθεσία

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη

Τύπος  Θέσης

Πλήρους Απασχόλησης

Αρμοδιότητες

 
 • Επιθεωρήσεις σε ανελκυστήρες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 

Απαραίτητα Προσόντα

 
 • Ηλεκτρολόγοι ή Μηχανολόγοι Μηχανικοί (ΑΕΙ – ΤΕΙ)
 • 1-2 έτη προϋπηρεσία στο αντικείμενο σπουδών
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office
 • Αυτοπεποίθηση, αυτοέλεγχος, ευγένεια
 • Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, ικανότητα τήρησης εμπιστευτικότητας
 • Δίπλωμα οδήγησης
 

Επιθυμητά Προσόντα

 
 • Εμπειρία στο αντικείμενο των ανελκυστήρων
 • Γνώση γερμανικής γλώσσας
 

Η εταιρία προσφέρει

 
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως των προσόντων και της παραγωγικότητας.
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Σοβαρές προοπτικές εξέλιξης
 • Συνεχής εκπαίδευση
 

Σχετικά με την εταιρία μας

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, μέλος του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD GROUP. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987 παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων.

Ενδιαφέρεστε;

Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και την συνοδευτική σας επιστολή στο e-mail hr@tuvhellas.gr  αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης.

Η TÜV HELLAS σέβεται τη διαφορετικότητα και παρέχει  ίσες ευκαιρίες, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, αναπηρία, εθνικότητα, σεξουαλικό προσανατολισμό και θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά, όπως ορίζει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Κωδικός Θέσης (JOB ID)

TUVHELLAS-HR02

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (AMUSEMENT RIDES / WATERPARKS)

Τοποθεσία

Αθήνα

Τύπος  Θέσης

Πλήρους Απασχόλησης

Αρμοδιότητες

 
 • Επιθεωρήσεις εξοπλισμού και εγκαταστάσεων στον τομέα κατασκευής και λειτουργίας της βιομηχανίας διασκέδασης (ψυχαγωγικά πάρκα, πισίνες, waterparks)
 

Απαραίτητα Προσόντα

 
 • Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 • 3ετή εμπειρία σε βιομηχανία ή μεταλλικές κατασκευές ή έργα υποδομών
 • Η/Μ εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης τάσης, γνώσεις εγκαταστάσεων χαμηλής και μέσης τάσης
 • Εμπειρία σε Η/Μ έργα στο χώρο του τουρισμού/ φιλοξενίας
 • Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office
 • Δίπλωμα οδήγησης
 

Επιθυμητά προσόντα

 
 • Γνώση σε συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου
 • Γνώση γερμανικής γλώσσας
 

Η εταιρία προσφέρει

 
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως των προσόντων και της παραγωγικότητας
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Σοβαρές προοπτικές εξέλιξης
 • Συνεχής εκπαίδευση
 

Σχετικά με την εταιρία μας

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, μέλος του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD GROUP. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987 παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων.

Ενδιαφέρεστε;

Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και την συνοδευτική σας επιστολή στο e-mail hr@tuvhellas.gr  αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης.

Η TÜV HELLAS σέβεται τη διαφορετικότητα και παρέχει  ίσες ευκαιρίες, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, αναπηρία, εθνικότητα, σεξουαλικό προσανατολισμό και θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά, όπως ορίζει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Κωδικός Θέσης (JOB ID)

TUVHELLAS-HR04

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Τοποθεσία

Αθήνα

Τύπος  Θέσης

Πλήρους Απασχόλησης

Αρμοδιότητες

 
 • Επιθεωρήσεις σε Ανυψωτικά Μηχανήματα
 

Απαραίτητα Προσόντα

 
 • Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 • Πρακτική Εμπειρία (οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί 5 έτη, οι Πτυχιούχοι των ΤΕΙ 10 έτη σε κατασκευαστικές ή τεχνικές εταιρείες ή στη συντήρηση ανυψωτικών μηχανημάτων)
 • Γνώση της νομοθεσίας ΦΕΚ 1186/Β` 25.8.2003, στα πρότυπα, στις τεχνικές προδιαγραφές και στις μεθόδους ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office
 

Επιθυμητά Προσόντα

 
 • Γνώση γερμανικής γλώσσας
 

Η εταιρία προσφέρει

 
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως των προσόντων και της παραγωγικότητας
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Σοβαρές προοπτικές εξέλιξης
 • Συνεχής εκπαίδευση
 

Σχετικά με την εταιρία μας

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, μέλος του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD GROUP. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987 παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων.

Ενδιαφέρεστε;

Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και την συνοδευτική σας επιστολή στο e-mail hr@tuvhellas.gr  αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης.

Η TÜV HELLAS σέβεται τη διαφορετικότητα και παρέχει  ίσες ευκαιρίες, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, αναπηρία, εθνικότητα, σεξουαλικό προσανατολισμό και θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά, όπως ορίζει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Κωδικός Θέσης (JOB ID)

TUVHELLAS-HR05

Αποστολή του Βιογραφικού σας Σημείωματος