Εκπαίδευση

Inspired by knowledge  

Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων αλλαγών και επαγγελματικών αναγκών, η δια βίου μάθηση και η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για τα άτομα και τις επιχειρήσεις.  

Η Δ/νση Εκπαίδευσης της TÜV HELLAS (TÜV NORD) δραστηριοποιείται από το 1997 και μέχρι σήμερα, έχει διοργανώσει περισσότερα από 2.5000 σεμινάρια με 30.000 συμμετέχοντες συνεχίζοντας να επεκτείνει τη γνώση και να συνεισφέρει στην επαγγελματική επιτυχία ενώ αποτελεί πρωτοπόρο στην ενδυνάμωση του σύγχρονου στελέχους με εξειδικευμένη γνώση και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

Τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια καλύπτουν ένα ευρύτατο πεδίο δραστηριοτήτων και θεματολογίας και διεξάγονται πάντα από εγκεκριμένους Επικεφαλής Επιθεωρητές- Εισηγητές με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:  

- Ανοικτά Προγραμματισμένα Σεμινάρια (Κάθε τρίμηνο του έτους ανακοινώνεται το Πρόγραμμα σε ανοιχτές- προκαθορισμένες για τους ενδιαφερόμενους ημερομηνίες). Τα σεμινάρια διεξάγονται μόνο όταν υπάρχει ο απιτούμενος αριθμός συμμετοχών και επιβεβαιώνονται ή ακυρώνονται μία εβδομάδα πριν την έναρξη τους.

- Ενδοεπιχειρησιακά (δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης εξειδικευμένων σεμιναρίων σε χρονοδιάγραμμα που εξυπηρετεί).  

Εναλλακτική υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με «Εξ αποστάσεως Παρακολούθηση»- E-learning   Όλα τα σεμινάρια μπορούν να υλοποιούνται και εξ αποστάσεως, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η Σύγχρονη Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση (E-learning). Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια από οποιοδήποτε σημείο βρίσκονται, μέσω χρήσης Διαδικτύου και τηλεδιάσκεψης.

Αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά τον Εισηγητή και την παρουσίαση του, ενώ τους δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις, όπως ακριβώς θα έκαναν και στην περίπτωση της δια ζώσης παρακολούθησης.  

Η ύλη και η διάρκεια των σεμιναρίων παραμένει η ίδια και με την ολοκλήρωσή τους,  όλοι οι συμμετέχοντες (είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως), λαμβάνουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Σημαντικές Σημειώσεις:

 

 • Αποστολή των αιτήσεων, το αργότερο μία εβδομάδα πριν την έναρξη του κάθε σεμιναρίου.
 • Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από το λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,06%).

(http://laek.oaed.gr) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξή τους, για τα διαδικτυακά σεμινάρια και πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξή τους για τα σεμινάρια φυσικής παρουσίας. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Διεύθυνση εκπαίδευσης.

 • Παρέχονται ειδικές προνομιακές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν λάβει πιστοποιητικά TÜV HELLAS (TÜV NORD) και πολλαπλές συμμετοχές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές, ανέργους κλπ).
 • Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά τη λήξη του κάθε σεμιναρίου με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου). Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών.
 • Στην περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος δεν καταστεί δυνατόν να παρακολουθήσει το σύνολο των ημερών του σεμιναρίου, για οποιονδήποτε λόγο, τότε θα καταβάλλεται κανονικά το ήμισυ της συμφωνηθείσας τιμολογούμενης αξίας, ο δε υποψήφιος θα μπορεί να συμψηφίσει  το εν λόγω ποσό με την συμμετοχή σε οποιοδήποτε άλλο σεμινάριο επιλέξει και θα διεξαχθεί εντός του τρέχοντος, κάθε φορά, έτους.
 • Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται είτε εξ αποστάσεως είτε με φυσική παρουσία σε κεντρικα ξενοδοχεία και πάντα κατόπιν επιβεβαίωσης και οριστικοποίησης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

 • Ποιότητα
 • Περιβάλλον- Ενέργεια
 • Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
 • Ασφάλεια Τροφίμων
 • Αγροδιατροφικός Τομέας
 • Πληροφορική
 • Υγεία και Ιατροτεχνολογικά Προϊόνα
 • Έργα & Κατασκευές
 • Τουρισμός και Ξενοδοχεία
 • Επιχειρηματική Βελτίωση
 • Τεχνικές Δεξιότητες

Χώροι διεξαγωγής σεμιναρίων:

Αθήνα:

 • CROWNE PLAZA ATHENS CITY CENTRE,
  Μιχαλακοπούλου 50, 115 28 Αθήνα
 • ELECTRA PALACE HOTEL,
  Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, 105 57 Αθήνα

Θεσσαλονίκη:

 • MEDITERRANEAN PALACE HOTEL,
  Σαλαμίνος 3, Θεσσαλονίκη

Εκπαίδευση

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7455
Fax: +30 210 6528025
training@tuvhellas.gr