Θυγατρικές

Θυγατρικές

Η TÜV HELLAS έχει αναπτύξει δικές της θυγατρικές στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και συγκεκριμένα στην Κύπρο, τον Λίβανο και την Αίγυπτο.

Η TÜV HELLAS αποτελεί μία από τις πρώτες θυγατρικές εταιρείες του TÜV NORD παγκοσμίως (1987).

Ακολουθώντας την παγκόσμια ανάπτυξη του TUV NORD, ανέπτυξε δικές της θυγατρικές στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου - γεωγραφική περιοχή για την οποία μαζί με τα Βαλκάνια είναι υπεύθυνη ανάπτυξης και συντονισμού του TÜV NORD.

H πρώτη τέτοια θυγατρική με τη μορφή TUV LEBANON Branch Office of TÜV HELLAS, αναπτύχθηκε στο Λίβανο το 2005. Βασική δραστηριότητα του Branch Office είναι η επιθεώρηση όλων των οπωροκηπευτικών που εξάγονται από το Λίβανο καθώς και η συνεργασία με την EDL (Electricité de Liban).

Η δεύτερη θυγατρική με τη μορφή TUV CYPRUS LTD αναπτύχθηκε στην Κύπρο το 2007. Η συμμετοχή της TÜV HELLAS είναι 75% και βασικές δραστηριότητες της εταιρείας είναι οι Πιστοποιήσεις Συστημάτων και οι Επιθεωρήσεις Εγκαταστάσεων και Κατασκευών. Η TUV CYPRUS αποτελεί σήμερα την ηγέτιδα εταιρεία στις πιστοποιήσεις στην Κύπρο.

Η τρίτη θυγατρική με τη μορφή ΑΕ (SA) αναπτύχθηκε στην Αίγυπτο το 2010. Η συμμετοχή της TÜV HELLAS είναι 51% (9% το TUV NORD) και οι βασικές δραστηριότητες της TUV EGYPT είναι οι Πιστοποιήσεις Συστημάτων, οι Πιστοποιήσεις στον Αγροτοδιατροφικό Τομέα καθώς και οι Επιθεωρήσεις στον τομέα Oil & Gas. Ήδη η εταιρεία έχει πιστοποιήσει μερικές από τις μεγαλύτερες Αιγυπτιακές εταιρείες.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7400
Fax: +30 210 6528025
info@tuvhellas.gr