MENU

Passion for Training!

  1. Εκπαίδευση
  2. Σχετικά με εμάς

Σχετικά με εμάς

Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων αλλαγών και επαγγελματικών αναγκών, η δια βίου μάθηση και η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για τα άτομα και τις επιχειρήσεις.

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης της TÜV HELLAS (TÜV NORD) με περισσότερα από 1.500 σεμινάρια και 20.000 συμμετέχοντες αποτελεί πρωτοπόρο στην ενδυνάμωση του σύγχρονου στελέχους με εξειδικευμένη γνώση και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια προσφέρουν εξειδικευμένες γνώσεις από καθαρά τεχνικά αντικείμενα έως όλα τα επίπεδα επαγγελματικής εξέλιξης και εκπαίδευσης management.

Με κεντρικό τίτλο «Expanding Knowledge, Achieving Success», η TÜV HELLAS (TÜV NORD) διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια, μεταδίδοντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία της στους συμμετέχοντες, για να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα στο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Με 70 πιστοποιημένους και κατάλληλα εκπαιδευμένους εισηγητές, τα προγραμματισμένα και ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια του Φορέα καλύπτουν τις υπάρχουσες αλλά και μελλοντικές ανάγκες των συμμετεχόντων.

 Στόχος των σεμιναρίων της TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι η οργάνωση και ανάπτυξη της σύγχρονης επιχείρησης αλλά και η τεχνική κατάρτιση των στελεχών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το πρώτο τετράμηνο του 2018 περιλαμβάνει περίπου 100 σεμινάρια, εκ των οποίων τα 14 αφορούν σε νέες θεματικές, για 8 διαφορετικές κατηγορίες σχετικά με την Ποιότητα, την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, την Ασφάλεια Τροφίμων, τον Αγροδιατροφικό τομέα, την Πληροφορική, τις Τεχνικές Δεξιότητες και την Επιχειρηματική Βελτίωση, στοχεύοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της τεχνικής επάρκειας των συμμετεχόντων.

Γιάννης Οικονομίδης Διευθυντής Πιστοποίησης Συστημάτων TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Η διαρκής εκπαίδευση των στελεχών ενός οργανισμού και μάλιστα σε ένα τεχνολογικό περιβάλλον που εξελίσσεται με απίστευτες ταχύτητες δεν μπορεί παρά να βρίσκεται στις πρώτες προτεραιότητες του σύγχρονου management.

Ο φορέας εκπαίδευσης, η θεματολογία των προγραμμάτων, οι κατάλληλοι εξειδικευμένοι εκπαιδευτές, ο χρόνος και η διάρκεια εκπαίδευσης αποτελούν βασικούς παράγοντες για την επιτυχή αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και την ουσιαστική βελτίωση της τεχνικής γνώσης και δεξιοτήτων που αποκτούν τα στελέχη που συμμετέχουν.

Όπως θα διαπιστώνετε κατά τακτά χρονικά διαστήματα ανανεώνουμε και αξιολογούμε το σύνολο των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων μας προβαίνοντας σε εκείνες τις αναγκαίες προσαρμογές που θα εξυπηρετούν με την μεγαλύτερη δυνατή συνέπεια τις ανάγκες των επιχειρήσεων και οργανισμών-πελατών μας. Στο πλαίσιο αυτό, τους τελευταίους μήνες η TÜV HELLAS διεξήγαγε με πολύ μεγάλη επιτυχία νέα-εξειδικευμένα σεμινάρια, όπως το τριήμερο DPO (Data Protection Officers) και το μονοήμερο GDPR (General Data Protection Regulation) με πολύ μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, σε μία προσπάθεια να ενημερωθούν στο πλαίσιο μιας πρώτης ευαισθητοποίησης τόσο τα φυσικά, όσο και τα νομικά πρόσωπα γύρω από τις απαιτήσεις του Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Συνολικά, τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα να επιτυγχάνουν τους στόχους τους και να ξεχωρίζουν για την αποτελεσματικότητά τους.

Κονδυλία Κοντογιάννη Διευθύντρια Εκπαίδευσης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

To πρόγραμμα εκπαιδευτικών σεμιναρίων του τελευταίου Tετραμήνου κάθε έτους, χαρακτηρίζεται πάντα, τόσο από μεγάλη ποικιλία στη θεματολογία των Προγραμμάτων του, όσο και από πολλές συμμετοχές Στελεχών Εταιρειών σε αυτά.

Εμείς στην TÜV HELLAS (TÜV NORD), με γνώμονα να Επεκτείνουμε τη Γνώση και να Συμβάλλουμε στην Επαγγελματική Επιτυχία, έχουμε προγραμματίσει για εσάς, περισσότερα από 100 σεμινάρια σε 10 διαφορετικές κατηγορίες σχετικά με την Ποιότητα, το Περιβάλλον/ Ενέργεια, την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, την Ασφάλεια Τροφίμων, και τον Αγροδιατροφικό Τομέα, την Πληροφορική, την Υγεία και τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα, τα Έργα και τις Κατασκευές, τον Τουρισμό και τα Ξενοδοχεία, την Επιχειρηματική Βελτίωση. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν προγραμματιστεί σεμινάρια αναφορικά με το Νέο Πρότυπο ISO 22000:2018 για την Ασφάλεια Τροφίμων και μία σειρά σεμιναρίων για το Νέο ΙSO 45001:2018 για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, IRCA/ CQI Approved.

Με την υπηρεσία early entry, ξεφυλλίστε το Πρόγραμμα Γ΄ Τετραμήνου και επωφεληθείτε της έκπτωσης έως και 20% επί του αναγραφόμενου κόστους, δηλώνοντας συμμετοχή έως και τις 03 Σεπτεμβρίου 2018 και παρακολουθώντας ένα ή και περισσότερα σεμινάρια, τα οποία μπορούν να καλύψουν τις δικές σας ανάγκες και να σας οδηγήσουν στην επαγγελματική επιτυχία.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη διαρκή εμπιστοσύνη σας και την ενεργό συμμετοχή σας.

Σοφία Γεωργαλή Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Γραφείου Αθήνας

Νίκη Παπαγιάννη Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Γραφείου Θεσσαλονίκης

Ευαγγελία Κατσαράκη Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Γραφείου Κρήτης

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS

Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

+30 215 215 7447
Fax: +30 210 6528025

training@tuvhellas.gr