MENU

Passion for Training!

Σχετικά με εμάς

Together, We Go Further!

Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων αλλαγών και επαγγελματικών αναγκών, η δια βίου μάθηση και η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για τα άτομα και τις επιχειρήσεις.  

Η Δ/νση Εκπαίδευσης της TÜV HELLAS (TÜV NORD) δραστηριοποιείται από το 1997 και μέχρι σήμερα, έχει διοργανώσει περισσότερα από 4.500 σεμινάρια με 40.000 συμμετέχοντες συνεχίζοντας να επεκτείνει τη γνώση και να συνεισφέρει στην επαγγελματική επιτυχία ενώ αποτελεί πρωτοπόρο στην ενδυνάμωση του σύγχρονου στελέχους με εξειδικευμένη γνώση και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

Τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια καλύπτουν ένα ευρύτατο πεδίο δραστηριοτήτων και θεματολογίας και διεξάγονται πάντα από εγκεκριμένους Επικεφαλής Επιθεωρητές- Εισηγητές με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:  

- Ανοικτά Προγραμματισμένα Σεμινάρια (Κάθε τρίμηνο του έτους ανακοινώνεται το Πρόγραμμα σε ανοιχτές- προκαθορισμένες για τους ενδιαφερόμενους ημερομηνίες). Τα σεμινάρια διεξάγονται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών και επιβεβαιώνονται ή ακυρώνονται μία εβδομάδα πριν την έναρξη τους.

- Ενδοεπιχειρησιακά (δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης εξειδικευμένων σεμιναρίων σε χρονοδιάγραμμα που εξυπηρετεί).  

Εναλλακτική υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με «Εξ αποστάσεως Παρακολούθηση»- E-learning   Όλα τα σεμινάρια μπορούν να υλοποιούνται και εξ αποστάσεως, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η Σύγχρονη Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση (E-learning). Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια από οποιοδήποτε σημείο βρίσκονται, μέσω χρήσης Διαδικτύου και τηλεδιάσκεψης.

Αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά τον Εισηγητή και την παρουσίαση του, ενώ τους δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις, όπως ακριβώς θα έκαναν και στην περίπτωση της δια ζώσης παρακολούθησης.  

Η ύλη και η διάρκεια των σεμιναρίων παραμένει η ίδια και με την ολοκλήρωσή τους,  όλοι οι συμμετέχοντες (είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως), λαμβάνουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Σημαντικές Σημειώσεις:

  • Αποστολή των αιτήσεων, το αργότερο μία εβδομάδα πριν την έναρξη του κάθε σεμιναρίου.
  • Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από το λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,06%).

(http://laek.oaed.gr) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξή τους, για τα διαδικτυακά σεμινάρια & για τα σεμινάρια φυσικής παρουσίας. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Διεύθυνση εκπαίδευσης.

  • Παρέχονται ειδικές προνομιακές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν λάβει πιστοποιητικά TÜV HELLAS (TÜV NORD) και πολλαπλές συμμετοχές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές, ανέργους κλπ).
  • Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά τη λήξη του κάθε σεμιναρίου με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου) και οπωσδήποτε πριν την αποστολή της Βεβαίωσης ή του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης. Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών.
  • Στην περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος δεν καταστεί δυνατόν να παρακολουθήσει το σύνολο των ημερών του σεμιναρίου, για οποιονδήποτε λόγο, τότε θα καταβάλλεται κανονικά το ήμισυ της συμφωνηθείσας τιμολογούμενης αξίας, ο δε υποψήφιος θα μπορεί να συμψηφίσει  το εν λόγω ποσό με την συμμετοχή σε οποιοδήποτε άλλο σεμινάριο επιλέξει και θα διεξαχθεί εντός του τρέχοντος, κάθε φορά, έτους.
  • Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται είτε εξ αποστάσεως είτε με φυσική παρουσία σε κεντρικα ξενοδοχεία και πάντα κατόπιν επιβεβαίωσης και οριστικοποίησης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Κονδυλία Κοντογιάννη - Διευθύντρια Εκπαίδευσης & Επικοινωνίας TÜV HELLAS (TÜV NORD)

«Η παιδεία είναι αυτό που μένει αφού ξεχάσουμε όσα μάθαμε στο σχολείο» είπε πολύ σοφά ο Άλμπερτ Αϊνστάιν.

 Σε μια εποχή κοσμογονικών αλλαγών είναι το «διαβατήριό» μας στον κόσμο του αύριο, η πυξίδα μας στα αχαρτογράφητα νερά της ψηφιοποίησης και της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Αναμφίβολα, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι μια εναλλακτική και ευέλικτη επιλογή μάθησης, όπου μέσω των τεχνολογικών εξελίξεων δίνονται σημαντικές δυνατότητες δημιουργικών πρακτικών, με αποτέλεσμα τη στήριξη της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης των στελεχών καθώς και την ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στη αγορά.

Από την πλευρά μας, φροντίσαμε να δώσουμε κάθε δυνατό εφόδιο στους συνεργάτες και τους χιλιάδες εκπαιδευόμενους που μας εμπιστεύθηκαν τη χρονιά που πέρασε. Και τα καταφέραμε:

5.500 συμμετέχοντες σε 510 προγραμματισμένα- ανοικτά και ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια, 2.500 συμμετέχοντες σε ημερίδες & 3.000 συμμετέχοντες στις ανοικτές διαδικτυακές μας συζητήσεις, αποτελούν αδιαμφισβήτητη απόδειξη της ανταπόκρισης και της εμπιστοσύνης σας.

Δεσμευόμαστε να είμαστε δίπλα σας και του χρόνου – όπως και κάθε χρόνο- γνωρίζοντας πολύ καλά την ευθύνη που έχουμε αναλάβει έναντι όλων σας.

Η ευχή μας για το 2022 είναι καλή υγεία για όλους, ώστε να αντιμετωπίσουμε από κοινού –και με όπλο τη γνώση- τις προκλήσεις των καιρών.

Σοφία Καραμπίνα - Υπεύθυνη Εκπαίδευσης

Βασιλική Στεργίου - Υπεύθυνη Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & Επικοινωνίας

Νίκη Παπαγιάννη - Υπεύθυνη Επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης

Ευαγγελία Κατσαράκη - Υπεύθυνη Επικοινωνίας Γραφείου Κρήτης

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS

Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

+30 215 215 7455
Fax : +30 210 6528025

training@tuvhellas.gr