MENU

Passion for Training!

Σχετικά με εμάς

Passion for Training!  

Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων αλλαγών και επαγγελαμτικών αναγκών, η δια βίου μάθηση και η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για τα άτομα και τις επιχειρήσεις.  

Η Δ/νση Εκπαίδευσης της TÜV HELLAS (TÜV NORD) δραστηριοποιείται από το 1997 και μέχρι σήμερα, έχει διοργανώσει περισσότερα από 2.5000 σεμινάρια με 30.000 συμμετέχοντες συνεχίζοντας να επεκτείνει τη γνώση και να συνεισφέρει στην επαγγελματική επιτυχία ενώ αποτελεί πρωτοπόρο στην ενδυνάμωση του σύγχρονου στελέχους με εξειδικευμένη γνώση και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

Τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια καλύπτουν ένα ευρύτατο πεδίο δραστηριοτήτων και θεματολογίας και διεξάγονται πάντα από εγκεκριμένους Επικεφαλής Επιθεωρητές- Εισηγητές με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:  

- Ανοικτά Προγραμματισμένα Σεμινάρια (Κάθε τρίμηνο του έτους ανακοινώνεται το Πρόγραμμα σε ανοιχτές- προκαθορισμένες για τους ενδιαφερόμενους ημερομηνίες). Τα σεμινάρια διεξάγονται μόνο όταν υπάρχει ο απιτούμενος αριθμός συμμετοχών και επιβεβαιώνονται ή ακυρώνονται μία εβδομάδα πριν την έναρξη τους.

- Ενδοεπιχειρησιακά (δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης εξειδικευμένων σεμιναρίων σε χρονοδιάγραμμα που εξυπηρετεί).  

Εναλλακτική υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με «Εξ αποστάσεως Παρακολούθηση»- E-learning   Όλα τα σεμινάρια μπορούν να υλοποιούνται και εξ αποστάσεως, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η Σύγχρονη Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση (E-learning). Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια από οποιοδήποτε σημείο βρίσκονται, μέσω χρήσης Διαδικτύου και τηλεδιάσκεψης.

Αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά τον Εισηγητή και την παρουσίαση του, ενώ τους δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις, όπως ακριβώς θα έκαναν και στην περίπτωση της δια ζώσης παρακολούθησης.  

Η ύλη και η διάρκεια των σεμιναρίων παραμένει η ίδια και με την ολοκλήρωσή τους,  όλοι οι συμμετέχοντες (είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως), λαμβάνουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Σημαντικές Σημειώσεις:

 

  • Αποστολή των αιτήσεων, το αργότερο μία εβδομάδα πριν την έναρξη του κάθε σεμιναρίου.
  • Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από το λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,06%).

(http://laek.oaed.gr) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξή τους, για τα διαδικτυακά σεμινάρια και πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξή τους για τα σεμινάρια φυσικής παρουσίας. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Διεύθυνση εκπαίδευσης.

  • Παρέχονται ειδικές προνομιακές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν λάβει πιστοποιητικά TÜV HELLAS (TÜV NORD) και πολλαπλές συμμετοχές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές, ανέργους κλπ).
  • Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά τη λήξη του κάθε σεμιναρίου με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου). Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών.
  • Στην περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος δεν καταστεί δυνατόν να παρακολουθήσει το σύνολο των ημερών του σεμιναρίου, για οποιονδήποτε λόγο, τότε θα καταβάλλεται κανονικά το ήμισυ της συμφωνηθείσας τιμολογούμενης αξίας, ο δε υποψήφιος θα μπορεί να συμψηφίσει  το εν λόγω ποσό με την συμμετοχή σε οποιοδήποτε άλλο σεμινάριο επιλέξει και θα διεξαχθεί εντός του τρέχοντος, κάθε φορά, έτους.
  • Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται είτε εξ αποστάσεως είτε με φυσική παρουσία σε κεντρικα ξενοδοχεία και πάντα κατόπιν επιβεβαίωσης και οριστικοποίησης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Κονδυλία Κοντογιάννη Διευθύντρια Εκπαίδευσης & Επικοινωνίας TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Το 2020 είναι μια πρωτόγνωρη χρονιά που έχει μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη μας.

Μια χρονιά που μας προκάλεσε, μας άλλαξε, μας δίδαξε. Στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ανταποκριθήκαμε με τον καλύτερο τρόπο στην πρόκληση αυτή. Από την πρώτη ημέρα του ξεσπάσματος της πανδημίας, υιοθετήσαμε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και το αποτέλεσμα μας δικαίωσε. Γιατί γνωρίζουμε ότι η εκπαίδευση είναι το καλύτερο αντίδοτο για τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας.

4.200 συμμετέχοντες σε 380 Προγραμματισμένα και Ενδοεπιχειρησιακά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, 2.000 συμμετέχοντες σε Ημερίδες, 2.400 συμμετέχοντες στις ανοικτές διαδικτυακές μας συζητήσεις αποτελούν αδιαμφισβήτητη απόδειξη της τεράστιας ανταπόκρισης και είναι μόνο η αρχή.
Όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτά χωρίς την εξαιρετική προσπάθεια της Ομάδας της Διεύθυνσης, την αμέριστη στήριξη όλων των Στελεχών του Οργανισμού μας και κυρίως των Εισηγητών μας, οι οποίοι με την πολύτιμη και διαρκή μεταφορά τεχνογνωσίας προσδίδουν πάντα προστιθέμενη αξία σε όλους τους συμμετέχοντες, εξ αποστάσεως και δια ζώσης.

Ασπαζόμενοι τα λόγια του Κομφούκιου: «Αν σκέφτεσαι για έναν χρόνο, φύτεψε έναν σπόρο, αν σκέφτεσαι για δέκα χρόνια φύτεψε ένα δέντρο, αν σκέφτεσαι για 100 χρόνια, δίδαξε ανθρώπους», συνεχίζουμε και τη νέα χρονιά με ακόμη πιο πλούσια θεματολογία, με το ίδιο μεράκι, έχοντα στο πλευρό μας όλους εσάς, που μας δείχνετε έμπρακτα και διαρκώς την εμπιστοσύνη σας.

Ευτυχισμένη και Δημιουργική Νέα Χρονιά σε όλους.

Σοφία Καραμπίνα Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Ανοικτά Σεμινάρια - Γραφεία Αθήνας

Σοφία Γεωργαλή Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Ενδοεπιχειρησιακά Σεμινάρια - Γραφεία Αθήνας

Νίκη Παπαγιάννη Υπεύθυνη Επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης

Ευαγγελία Κατσαράκη Υπεύθυνη Επικοινωνίας Γραφείου Κρήτης

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS

Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

+30 215 215 7455
Fax : +30 210 6528025

training@tuvhellas.gr