MENU

Σχετικά με εμάς

Passion for Training!  

Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων αλλαγών και επαγγελαμτικών αναγκών, η δια βίου μάθηση και η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για τα άτομα και τις επιχειρήσεις.  

Η Δ/νση Εκπαίδευσης της TÜV HELLAS (TÜV NORD) δραστηριοποιείται από το 1997 και μέχρι σήμερα, έχει διοργανώσει περισσότερα από 2.5000 σεμινάρια με 30.000 συμμετέχοντες συνεχίζοντας να επεκτείνει τη γνώση και να συνεισφέρει στην επαγγελματική επιτυχία ενώ αποτελεί πρωτοπόρο στην ενδυνάμωση του σύγχρονου στελέχους με εξειδικευμένη γνώση και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

Τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια καλύπτουν ένα ευρύτατο πεδίο δραστηριοτήτων και θεματολογίας και διεξάγονται πάντα από εγκεκριμένους Επικεφαλής Επιθεωρητές- Εισηγητές με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:  

- Ανοικτά Προγραμματισμένα Σεμινάρια (Κάθε τρίμηνο του έτους ανακοινώνεται το Πρόγραμμα σε ανοιχτές- προκαθορισμένες για τους ενδιαφερόμενους ημερομηνίες). Τα σεμινάρια διεξάγονται μόνο όταν υπάρχει ο απιτούμενος αριθμός συμμετοχών και επιβεβαιώνονται ή ακυρώνονται μία εβδομάδα πριν την έναρξη τους.

- Ενδοεπιχειρησιακά (δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης εξειδικευμένων σεμιναρίων σε χρονοδιάγραμμα που εξυπηρετεί).  

Εναλλακτική υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με «Εξ αποστάσεως Παρακολούθηση»- E-learning   Όλα τα σεμινάρια μπορούν να υλοποιούνται και εξ αποστάσεως, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η Σύγχρονη Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση (E-learning). Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια από οποιοδήποτε σημείο βρίσκονται, μέσω χρήσης Διαδικτύου και τηλεδιάσκεψης.

Αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά τον Εισηγητή και την παρουσίαση του, ενώ τους δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις, όπως ακριβώς θα έκαναν και στην περίπτωση της δια ζώσης παρακολούθησης.  

Η ύλη και η διάρκεια των σεμιναρίων παραμένει η ίδια και με την ολοκλήρωσή τους,  όλοι οι συμμετέχοντες (είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως), λαμβάνουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

 

Γιάννης Οικονομίδης Διευθυντής Πιστοποίησης Συστημάτων TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Στην εποχή της ψηφιοποίησης όπου η τεχνική μας γνώση διπλασιάζεται μεασύλληπτες ταχύτητες η διαρκής εκπαίδευση είναι το μοναδικό εργαλείο για τηνπαρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων σε όλους τους τομείς.

Σε ένα κόσμο που τα στελέχη των επιχειρήσεων διαρκώς βομβαρδίζονται, μέσωτου διαδικτύου, από τόνους πληροφοριών, τις περισσότερες φορές άχρηστων καιαντιφατικών, αποτελεί αδήριτη ανάγκη μέσω της διαρκούς εκπαίδευσής τους ναγίνει η κατάλληλη αξιολόγηση και ιεράρχηση της τεχνικής γνώσης που σε κάθεχρονική περίοδο βρίσκεται στην αιχμή της ζήτησης.

Στόχος της Δ/νσης εκπαίδευσης της TÜV HELLAS είναι να εντοπίζει, αξιολογεί καινα σχεδιάζει έγκαιρα και αξιόπιστα εκπαιδευτικά και ενημερωτικά προγράμματαπου να απαντούν με ιεραρχημένο τρόπο στις τεχνολογικές και λοιπές απαιτήσειςτης αγοράς.

Η ορθότητα των επιλογών μας αντανακλάται, όπως τα στοιχεία δείχνουν και στοντζίρο των εκπαιδευτικών μας δραστηριοτήτων που από χρόνο σε χρόνο βαίνειραγδαία αυξανόμενος και μας δίνει δύναμη για συνέχιση και περαιτέρω βελτίωσητων προσφερόμενων στον τομέα αυτό υπηρεσιών μας.

Κονδυλία Κοντογιάννη Διευθύντρια Εκπαίδευσης & Επικοινωνίας TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Καλωσορίζουμε το Νέο Έτος δυναμικά και με τη δέσμευση «Βuilding The Future Together», παρουσιάζουμε το Νέο Πρόγραμμα Σεμιναρίων του Α’ Τετραμήνου, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από 100 σεμινάρια και πλούσιες θεματικές, όπως: Ποιότητα, Περιβάλλον/ Ενέργεια, Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, Πληροφορική, Ασφάλεια Τροφίμων και Αγροδιατροφικός Τομέας, Υγεία και Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα, Έργα και Κατασκευές, Τουρισμός και Ξενοδοχεία, Τεχνικές Δεξιότητες και Επιχειρηματική Βελτίωση.  

Επίσης, νέα σεμινάρια έρχονται να εμπλουτίσουν ακόμα περισσότερο την υπάρχουσα θεματολογία σε μια διαρκή προσπάθεια εξέλιξης και προαγωγής της γνώσης, όπως είναι τα: Στέλεχος Αποθήκευσης & Διανομής, ISO 20000:2018 Auditor Transition Course, Απαιτήσεις της E.E. για τη Σήμανση CE, Βασικές Αρχές Marketing, Οδηγώντας την Καινοτομία στην Πράξη, Αποτελεσματικές πωλήσεις και Επικοινωνία με τη χρήση του NLP κ.α.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στο γεγονός ότι το 2019, σημειώθηκε ρεκόρ αύξησης αριθμού συμμετεχόντων στα προγραμματισμένα και ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια του Φορέα μας, ξεπερνώντας πλέον τους 5.000 συμμετέχοντες, σε περισσότερα από 550 εκπαιδευτικά προγράμματα.  

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη διαρκή εμπιστοσύνη και δεσμευόμαστε για περαιτέρω εξέλιξή μας!

Σοφία Γεωργαλή Υπεύθυνη Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

Νίκη Παπαγιάννη Υπεύθυνη Επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης

Ευαγγελία Κατσαράκη Υπεύθυνη Επικοινωνίας Γραφείου Κρήτης

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS

Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

+30 215 215 7470
Fax : +30 210 6528025

training@tuvhellas.gr