Passion for Training!

Σχετικά με εμάς

Together, We Go Further!

Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων αλλαγών και επαγγελματικών αναγκών, η δια βίου μάθηση και η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για τα άτομα και τις επιχειρήσεις.  

Η Δ/νση Εκπαίδευσης της TÜV HELLAS (TÜV NORD) δραστηριοποιείται από το 1997 και μέχρι σήμερα, έχει διοργανώσει περισσότερα από 6.500 σεμινάρια με 45.000 συμμετέχοντες συνεχίζοντας να επεκτείνει τη γνώση και να συνεισφέρει στην επαγγελματική επιτυχία ενώ αποτελεί πρωτοπόρο στην ενδυνάμωση του σύγχρονου στελέχους με εξειδικευμένη γνώση και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

Τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια καλύπτουν ένα ευρύτατο πεδίο δραστηριοτήτων και θεματολογίας και διεξάγονται πάντα από εγκεκριμένους Επικεφαλής Επιθεωρητές- Εισηγητές με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:  

- Ανοικτά Προγραμματισμένα Σεμινάρια (Κάθε τρίμηνο του έτους ανακοινώνεται το Πρόγραμμα σε ανοιχτές- προκαθορισμένες για τους ενδιαφερόμενους ημερομηνίες). Τα σεμινάρια διεξάγονται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών και επιβεβαιώνονται ή ακυρώνονται μία εβδομάδα πριν την έναρξη τους.

- Ενδοεπιχειρησιακά (δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης εξειδικευμένων σεμιναρίων σε χρονοδιάγραμμα που εξυπηρετεί).  

Εναλλακτική υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με «Εξ αποστάσεως Παρακολούθηση»- E-learning   Όλα τα σεμινάρια μπορούν να υλοποιούνται και εξ αποστάσεως, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η Σύγχρονη Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση (E-learning). Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια από οποιοδήποτε σημείο βρίσκονται, μέσω χρήσης Διαδικτύου και τηλεδιάσκεψης.

Αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά τον Εισηγητή και την παρουσίαση του, ενώ τους δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις, όπως ακριβώς θα έκαναν και στην περίπτωση της δια ζώσης παρακολούθησης.  

Η ύλη και η διάρκεια των σεμιναρίων παραμένει η ίδια και με την ολοκλήρωσή τους,  όλοι οι συμμετέχοντες (είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως), λαμβάνουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Σημαντικές Σημειώσεις:

  • Αποστολή των αιτήσεων, το αργότερο μία εβδομάδα πριν την έναρξη του κάθε σεμιναρίου.
  • Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από το λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,06%).

(http://laek.oaed.gr) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξή τους, για τα διαδικτυακά σεμινάρια & για τα σεμινάρια φυσικής παρουσίας. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Διεύθυνση εκπαίδευσης.

  • Παρέχονται ειδικές προνομιακές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν λάβει πιστοποιητικά TÜV HELLAS (TÜV NORD) και πολλαπλές συμμετοχές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές, ανέργους κλπ).
  • Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά τη λήξη του κάθε σεμιναρίου με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου) και οπωσδήποτε πριν την αποστολή της Βεβαίωσης ή του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης. Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών.
  • Στην περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος δεν καταστεί δυνατόν να παρακολουθήσει το σύνολο των ημερών του σεμιναρίου, για οποιονδήποτε λόγο και εφόσον το σεμινάριο δεν μαγνητοσκοπείται, τότε θα καταβάλλεται κανονικά το ήμισυ της συμφωνηθείσας τιμολογούμενης αξίας, ο δε υποψήφιος θα μπορεί να συμψηφίσει  το εν λόγω ποσό με την συμμετοχή σε οποιοδήποτε άλλο σεμινάριο επιλέξει και θα διεξαχθεί εντός του τρέχοντος, κάθε φορά, έτους.
  • Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται είτε εξ αποστάσεως είτε με φυσική παρουσία σε κεντρικα ξενοδοχεία και πάντα κατόπιν επιβεβαίωσης και οριστικοποίησης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Κονδυλία Κοντογιάννη - Διευθύντρια Εκπαίδευσης & Επικοινωνίας TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Το 2022 ήταν μία χρονιά ορόσημο για όλους μας στην TÜV HELLAS (TÜV NORD). Η εκπαιδευτική μας στρατηγική έπρεπε να συναντήσει τις ανάγκες μίας «διψασμένης» επιχειρηματικής κοινωνίας για μάθηση.
Πάνω σε αυτό το πρίσμα αποφασίσαμε να δώσουμε το κάτι παραπάνω. Όλοι μας. Έτσι, δεσμευτήκαμε πως θα εκπαιδεύουμε σε ό,τι πρεσβεύουμε. Γιατί αυτό γνωρίζει η Ελληνική επιχειρηματική κοινότητα από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) και αυτό θέλει να απολαμβάνει σε κάθε μία εκπαιδευτική ημέρα.

Πρεσβεύουμε την επιτυχία
Το 2022 πραγματοποιήσαμε τις περισσότερες αλλά και πιο διευρυμένες εκπαιδεύσεις στην ιστορία μας και ταυτόχρονα ξεπεράσαμε κάθε προηγούμενο ρεκόρ στον κύκλο εργασιών μας.  Στα διαδικτυακά, όσο και στα διά ζώσης σεμινάριά μας, εκπαιδεύσαμε συνολικά 7.000 άτομα, από όλους τους κλάδους της επιχειρηματικής και πανεπιστημιακής κοινότητας.

Πρεσβεύουμε το σήμερα και το αύριο
Καταιγιστικές αλλαγές, τεχνολογικές εξελίξεις, εργασιακές ανακατατάξεις κάνουν τη συνεχή εκπαίδευση απαραίτητη, μετατρέποντάς την από το «διαβατήριο του μέλλοντος» σε καθοριστικό εργαλείο του παρόντος, καθώς τα δεδομένα αλλάζουν καθημερινά.
Απέναντι στο κάλεσμα αυτό, όχι μόνο ανταποκριθήκαμε άμεσα, αλλά και υπέρ του δέοντος, προσφέροντας μια ευρύτατη θεματολογία ουσιαστικών και στοχευμένων σεμιναρίων και εκπαιδευτικών λύσεων, ενδοεπιχειρησιακών και εξειδικευμένων.

Πρεσβεύουμε την αξιοπιστία
Για το 2023, επιβεβαιώνουμε τις δεσμεύσεις μας και έχουμε λάβει ήδη πρωτοβουλίες που θα μας κάνουν ακόμη καλύτερους. Διευρύνουμε περισσότερο τις θεματικές των εκπαιδευτικών μας επιλογών, αναβαθμίζουμε τις τεχνολογικές μας υποδομές, υιοθετούμε τις πιο σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και συνεργαζόμαστε με τις πιο αξιόπιστες εταιρείες του χώρου. Φροντίζουμε να «συστήνουμε» το σύνολο των υπηρεσιών της TÜV HELLAS (TÜV NORD) μέσω των εκπαιδευτικών μας σεμιναρίων.

Με αυτό τον τρόπο πιστοποιούμε τη σημασία και το ρόλο της εκπαίδευσης σε όλο το επιχειρηματικό οικοσύστημα αλλά και την αξία της διεύθυνσής μας για τον μεγαλύτερο Φορέα Επιθεώρησης και Πιστοποίησης στη χώρα μας.

Σοφία Καραμπίνα - Υπεύθυνη Ανοιχτών Προγραμματισμένων Σεμιναρίων

Κωνσταντίνος Τσιώλης - Υπεύθυνος Ενδοεπιχειρησιακών Σεμιναρίων

Αντωνία Μαρία Μπέκα - Διοικητική Υποστήριξη

Βασιλική Στεργίου - Υπεύθυνη Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & Επικοινωνίας

Νίκη Παπαγιάννη - Υπεύθυνη Επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης

Αναστασία Γκρέτση - Διοικητική Υποστήριξη Γραφείου Θεσσαλονίκης

Ευαγγελία Κατσαράκη - Υπεύθυνη Επικοινωνίας Γραφείου Κρήτης

Στοιχεία Επικοινωνίας