MENU
  1. Εκπαίδευση
  2. Σχετικά με εμάς

Σχετικά με εμάς

Passion for Training!  

Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων αλλαγών και επαγγελαμτικών αναγκών, η δια βίου μάθηση και η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για τα άτομα και τις επιχειρήσεις.  

Η Δ/νση Εκπαίδευσης της TÜV HELLAS (TÜV NORD) δραστηριοποιείται από το 1997 και μέχρι σήμερα, έχει διοργανώσει περισσότερα από 2.5000 σεμινάρια με 30.000 συμμετέχοντες συνεχίζοντας να επεκτείνει τη γνώση και να συνεισφέρει στην επαγγελματική επιτυχία ενώ αποτελεί πρωτοπόρο στην ενδυνάμωση του σύγχρονου στελέχους με εξειδικευμένη γνώση και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

Τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια καλύπτουν ένα ευρύτατο πεδίο δραστηριοτήτων και θεματολογίας και διεξάγονται πάντα από εγκεκριμένους Επικεφαλής Επιθεωρητές- Εισηγητές με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:  

- Ανοικτά Προγραμματισμένα Σεμινάρια (Κάθε τρίμηνο του έτους ανακοινώνεται το Πρόγραμμα σε ανοιχτές- προκαθορισμένες για τους ενδιαφερόμενους ημερομηνίες)  

- Ενδοεπιχειρησιακά (δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης εξειδικευμένων σεμιναρίων σε χρονοδιάγραμμα που εξυπηρετεί).  

 

 

Γιάννης Οικονομίδης Διευθυντής Πιστοποίησης Συστημάτων TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Στην εποχή της ψηφιοποίησης όπου η τεχνική μας γνώση διπλασιάζεται μεασύλληπτες ταχύτητες η διαρκής εκπαίδευση είναι το μοναδικό εργαλείο για τηνπαρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων σε όλους τους τομείς.

Σε ένα κόσμο που τα στελέχη των επιχειρήσεων διαρκώς βομβαρδίζονται, μέσωτου διαδικτύου, από τόνους πληροφοριών, τις περισσότερες φορές άχρηστων καιαντιφατικών, αποτελεί αδήριτη ανάγκη μέσω της διαρκούς εκπαίδευσής τους ναγίνει η κατάλληλη αξιολόγηση και ιεράρχηση της τεχνικής γνώσης που σε κάθεχρονική περίοδο βρίσκεται στην αιχμή της ζήτησης.

Στόχος της Δ/νσης εκπαίδευσης της TÜV HELLAS είναι να εντοπίζει, αξιολογεί καινα σχεδιάζει έγκαιρα και αξιόπιστα εκπαιδευτικά και ενημερωτικά προγράμματαπου να απαντούν με ιεραρχημένο τρόπο στις τεχνολογικές και λοιπές απαιτήσειςτης αγοράς.

Η ορθότητα των επιλογών μας αντανακλάται, όπως τα στοιχεία δείχνουν και στοντζίρο των εκπαιδευτικών μας δραστηριοτήτων που από χρόνο σε χρόνο βαίνειραγδαία αυξανόμενος και μας δίνει δύναμη για συνέχιση και περαιτέρω βελτίωσητων προσφερόμενων στον τομέα αυτό υπηρεσιών μας.

Κονδυλία Κοντογιάννη Διευθύντρια Εκπαίδευσης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Φτάνοντας στο τελευταίο τετράμηνο του έτους και έχοντας διοργανώσειμέχρι στιγμής περισσότερα από 280 εκπαιδευτικά σεμινάρια, συνεχίζουμε τηνεπιτυχημένη πορεία μας με το ίδιο… “Passion for Training”.

Στο Νέο Πρόγραμμα Σεμιναρίων Γ’ Τετραμήνου μπορεί κανείς να συναντήσειπερισσότερα από 100 σεμινάρια σε θεματικές όπως: Ποιότητα, Περιβάλλον/Ενέργεια, Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, Πληροφορική, Ασφάλεια Τροφίμωνκαι Αγροδιατροφικός Τομέας, Υγεία και Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα, Έργα καιΚατασκευές, Τουρισμός και Ξενοδοχεία, Τεχνικές Δεξιότητες και Επιχειρηματική Βελτίωση.

Αξίζει να αναφερθεί, ότι έχουν προγραμματιστεί Νέα σεμινάρια τα οποίασυμπληρώνουν την ήδη πλούσια θεματολογία, όπως ISO 41001 BασικέςΑρχές Facility Management, Ορθές Πρακτικές για την αντιμετώπιση τωνΚυβερνοεπιθέσεων (Cyber Security), Στέλεχος Αποθήκευσης & Διανομής,Οικονομικά των επιχειρήσεων για μη Οικονομικούς κ.α.

Με την υπηρεσία early entry, επωφεληθείτε της έκπτωσης έως και 20% επίτου αναγραφόμενου κόστους, δηλώνοντας τη συμμετοχή σας έως και τις 06Σεπτεμβρίου 2019 και παρακολουθήστε το σεμινάριο που θα σας οδηγήσει στηνεπαγγελματική σας επιτυχία και την προσωπική σας εξέλιξη.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη διαρκή εμπιστοσύνη σας.

Σοφία Γεωργαλή Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Γραφείου Αθήνας

Νίκη Παπαγιάννη Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Γραφείου Θεσσαλονίκης

Ευαγγελία Κατσαράκη Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Γραφείου Κρήτης

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS

Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

+30 215 215 7470
Fax: +30 210 6528025

training@tuvhellas.gr

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.