Στοιχεία Οργανισμού

ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Λ. Μεσογείων 282 
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Τηλ.: (+30) 215 215 7400
Φαξ: (+30) 210 6528025
info@tuvhellas.gr

Για τη Διεύθυνση Ανελκυστήρων:
lifts@tuvhellas.gr

Για τη Διεύθυνση Βιομηχανικών Ελέγχων:
industrial@tuvhellas.gr

Για τη Διεύθυνση Κτιριακών:
buildings@tuvhellas.gr

Για τη Διεύθυνση Πιστοποίησης:
certification@tuvhellas.gr

Για τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων:
peoplecertification@tuvhellas.gr

Για τη Διεύθυνση Marketing και Πωλήσεων:
marketing@tuvhellas.gr
sales@tuvhellas.gr

Για τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης:
training@tuvhellas.gr