Επιθεώρηση

Η παρουσία ενός Οργανισμού Επιθεώρησης διασφαλίζει τη συμμόρφωση σε απαιτήσεις Προδιαγραφών - Προτύπων – Νομοθεσίας, καθώς και την ασφάλεια και λειτουργικότητα προς όφελος των χρηστών.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7452
Fax: +30 210 6528025
industrial@tuvhellas.gr