MENU

Πιστοποίηση Προσώπων

 1. Πιστοποίηση
 2. Πιστοποίηση Προσώπων

Διασφαλίστε το επαγγελματικό σας μέλλον

Η πιστοποίηση επαγγελματιών αποτελεί μια σύγχρονη και διεθνώς αναγνωρισμένη διεργασία με την οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να αποδείξουν μέσω εξετάσεων, την ικανότητά τους με τρόπο δίκαιο, αντικειμενικό και αξιόπιστο.

Στο σημερινό πλήρως ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον, όπου ο εργαζόμενος – επαγγελματίας έχει να ανταπεξέλθει στην αφενός ραγδαία εξέλιξη των υπηρεσιών και της βιομηχανίας και αφετέρου στο εξειδικευμένο πεδίο των τεχνικών έργων, καλείται ο καθένας να αποδείξει την άρτια τεχνογνωσία του, τον επαγγελματισμό του και την υπεροχή του εν γένει, από πλήθος συναδέλφων του, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Η ικανότητα του επαγγελματία γενικά δύναται να οικοδομείται μέσα από τη πορεία του στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, μέσα από τη συνεχιζόμενη επαγγελματική του κατάρτιση, μέσα από την επαγγελματική εμπειρία και τη πορεία του στο επαγγελματικό στίβο. Η πιστοποίηση αυτής της ικανότητας παράγει όφελος βεβαίως και στην επιχείρηση που τον απασχολεί αλλά και στην κοινωνία λόγω της πιο αποτελεσματικής, πιο αξιόπιστης, πιο παραγωγικής εργασίας.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι πρωτοπόρος φορέας Επιθεώρησης και Πιστοποίησης που προσφέρει πιστοποίηση επαγγελματιών (πιστοποίηση προσώπων) σε πλήθος ειδικοτήτων, που σχετίζονται με τον κλάδο της κατασκευής και της βιομηχανίας, των πωλήσεων, της διοίκησης, του τουρισμού, της πληροφορικής, των τροφίμων, της υγείας κλπ.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) εφαρμόζει πλήρως τυποποιημένες διαδικασίες οι οποίες είναι ελεγμένες από τον Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης – ΕΣΥΔ, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης προσώπων ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024, και παρέχει πιστοποίηση σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, εκ των οποίων αυτές που εντάσσονται στο πεδίο διαπίστευσής της φαίνονται στην ιστοσελίδα του ΕΣΥΔ.

Εργασίες Μετάλλου

 • Τεχνίτης Ελασματουργός
 • Τεχνίτης Σωληνουργός
 • Τεχνικός Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων
 • Τεχνίτης Καθαρισμού Μετάλλων (Αμμοβολιστής – Υδροβολιστής)
 • Τεχνίτης Εργαλειομηχανών
 • Τεχνίτης Ελαστικών και Θερμοελαστικών Συγκολλήσεων και Εποξικών - Ακρυλικών Ρυτινών

Τεχνικά Έργα

 • Τεχνικός Μόνωσης - Μονωτής
 • Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου
 • Τεχνίτης Ξυλουργός
 • Τεχνίτης Τοιχοποιίας
 • Τεχνίτης Επιχρισμάτων
 • Τεχνίτης Ξηράς δόμησης
 • Τεχνίτης Ελαιοχρωματισμών
 • Τεχνίτης Τοποθέτησης Κεραμικών πλακιδίων
 • Τεχνίτης Καλουπιών και Έγχυσης Σκυροδέματος
 • Τεχνίτης Τοποθέτησης Σιδηρού Οπλισμού Σκυροδέματος
 • Τεχνίτης Τοποθέτησης Ικριωμάτων
 • Τεχνίτης Υδραυλικός (1η, 2η ειδικότητα)
 • Τεχνικός Ψυκτικών Εγκαταστάσεων
 • Χειριστής μηχανημάτων έργων (κατηγ. 1.3, 1.5, 2.3, 2.7, 2.8)
 • Τεχνίτης έτοιμων σοβάδων KNAUF και THERMOPROSOPSIS KNAUF
 • Ειδικός σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών GIS
 • Ειδικός Διαχείρισης Εκρηκτικών Υλών και Γομώσεων
 • Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων

Τομέας Ενέργειας

 • Ειδικός σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΑΠΕ

Έργα προστασίας περιβάλλοντος

 • Τεχνικός λειτουργίας και ελαφριάς συντήρησης Συστημάτων Επεξεργασίας Λυμάτων – Βιολογικών Καθαρισμών
 • Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων - απορριμμάτων
 • Τεχνικός λειτουργίας και ελαφριάς συντήρησης Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)
 • Στέλεχος τμήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οργάνωση και διαχείριση Γραφείου

 • Στέλεχος Διοίκησης (Γραμματέας διοίκησης – Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης (γραφείου))

Εμπόριο-Πωλήσεις

 • Πωλητής (Λιανικής, Εξωτερικός, Merchandiser)
 • Στέλεχος Εξαγωγικού-Διεθνούς Εμπορίου

Εφοδιαστική Αλυσίδα

 • Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης
 • Στέλεχος Εταιρείας Διαμεταφορών/Διαλογέας

Τουριστικές Υπηρεσίες

 • Υπάλληλος Οροφοκομίας
 • Υπάλληλος Λινοθήκης
 • Σερβιτόρος
 • Επαγγελματίας Καθαριστής
 • Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου
 • Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου
 • Υπάλληλος Κρατήσεων

Τρόφιμα & Αγροτικός τομέας

 • Τεχνικός Παραγωγής Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών
 • Στέλεχος Διαχείρισης και Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων
 • Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων
 • Ειδικός Υδατοκαλλιεργειών

Τομέας Υγείας

 • Στέλεχος Ρυθμιστικών Υποθέσεων Εταιρίας Εμπορίας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 • Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων
 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 • Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών
 • Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων
 • Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) αφουγκραζόμενη τις ανάγκες της αγοράς, εμπλουτίζει συνεχώς τις προσφερόμενες υπηρεσίες πιστοποίησης επαγγελματιών και διευρύνει τις αντίστοιχες ειδικότητες.

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού σε σχήμα πιστοποίησης, που εντάσσεται στο πεδίο διαπίστευσης της TÜV HELLAS (TÜV NORD), έχουν Ευρωπαϊκή αναγνώριση, καθώς το πιστοποιητικό τους αναγνωρίζεται ως αξιόπιστο στα κράτη μέλη της ΕΕ. Να σημειωθεί ότι αυτού του είδους η πιστοποίηση, δεν αφορά σε αυτό που η αγορά ονομάζει δίπλωμα-αδειοδότηση, αλλά σε μια συστηματική «συνεργασία», μεταξύ της TÜV HELLAS (TÜV NORD) και του επαγγελματία, που διαρκεί όσο ο τελευταίος το επιθυμεί και με τρόπο που εξασφαλίζει την υπεροχή του.

Περισσότερες πληροφορίες για το πλαίσιο πιστοποίησης ενός επαγγελματία, για τις απαιτήσεις και το υλικό κάθε ειδικότητας και την αίτηση, μπορείτε να βρείτε επιλέγοντας το αρχείο «ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», «ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» και «ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» στα δεξιά της σελίδας, και στα γραφεία μας.