MENU
    1. Продукти и услуги
    2. Заваряване и сродни технологии

Качество и безопасност на заварените конструкции

Заваряването е основен технологичен процес в производството на машини и съоръжения в енергетиката, транспорта, строителството, химическата промишленост и др.

В нормативните документи на ЕС заваряването и спояването се означават като “специален” процес, тъй като резултатите от изпитването на крайния продукт, поради ограниченост на съществуващите методи, не отразяват напълно постигнатото качество. Неустановените недостатъци в заварените или споените съединения, които изграждат конструкцията, са присъщи на тези технологични процеси или се коренят в производството. Те могат да се проявят едва след пускане на съоръжението в експлоатация. Затова безопасността на заварената и споената конструкция може да се гарантира само чрез строго прилагане на организирана система от правила и мерки. На всеки етап от производството и изпитанията на продукта тя въздейства ефикасно върху факторите, които определят качеството.

ТЮФ НОРД България ЕООД предлага следните услуги в областта на заваряването и спояването:

От специалистите на ТЮФ НОРД България ЕООД може да получите компетентна информация по всички въпроси в съответствие с действащата нормативна уредба в областта на заваряването и спояването, изпитването и сертифицирането.

Със сертификатите на ТЮФ НОРД България ЕООД Вие сте надежден партньор на Вашите клиенти!

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details