MENU
  1. Продукти и услуги
  2. Заваряване и сродни технологии

Качество и безопасност на заварените конструкции

Заваряването е основен технологичен процес в производството на машини и съоръжения в енергетиката, транспорта, строителството, химическата промишленост и др.

В нормативните документи на ЕС заваряването и спояването се означават като “специален” процес, тъй като резултатите от изпитването на крайния продукт, поради ограниченост на съществуващите методи, не отразяват напълно постигнатото качество. Неустановените недостатъци в заварените или споените съединения, които изграждат конструкцията, са присъщи на тези технологични процеси или се коренят в производството. Те могат да се проявят едва след пускане на съоръжението в експлоатация. Затова безопасността на заварената и споената конструкция може да се гарантира само чрез строго прилагане на организирана система от правила и мерки. На всеки етап от производството и изпитанията на продукта тя въздейства ефикасно върху факторите, които определят качеството.

ТЮФ НОРД България ЕООД предлага следните услуги в областта на заваряването и спояването:

От специалистите на ТЮФ НОРД България ЕООД може да получите компетентна информация по всички въпроси в съответствие с действащата нормативна уредба в областта на заваряването и спояването, изпитването и сертифицирането.

Със сертификатите на ТЮФ НОРД България ЕООД Вие сте надежден партньор на Вашите клиенти!

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.