Заваряване и сродни технологии

Качество и безопасност на заварените конструкции

Заваряването е основен технологичен процес в производството на машини и съоръжения в енергетиката, транспорта, строителството, химическата промишленост и др.

В нормативните документи на ЕС заваряването и спояването се означават като “специален” процес, тъй като резултатите от изпитването на крайния продукт, поради ограниченост на съществуващите методи, не отразяват напълно постигнатото качество. Неустановените недостатъци в заварените или споените съединения, които изграждат конструкцията, са присъщи на тези технологични процеси или се коренят в производството. Те могат да се проявят едва след пускане на съоръжението в експлоатация. Затова безопасността на заварената и споената конструкция може да се гарантира само чрез строго прилагане на организирана система от правила и мерки. На всеки етап от производството и изпитанията на продукта тя въздейства ефикасно върху факторите, които определят качеството.

ТЮФ НОРД България ЕООД предлага следните услуги в областта на заваряването и спояването:

От специалистите на ТЮФ НОРД България ЕООД може да получите компетентна информация по всички въпроси в съответствие с действащата нормативна уредба в областта на заваряването и спояването, изпитването и сертифицирането.

Със сертификатите на ТЮФ НОРД България ЕООД Вие сте надежден партньор на Вашите клиенти!