Сътрудници

инж. Стоян Йотов Управител ТЮФ Норд България ЕООД
инж. Станимир Деспотов Водещ одитор TÜV NORD CERT
инж. Траян Лазаров Водещ одитор TÜV NORD CERT
Димитър Стоянов Водещ одитор TÜV NORD CERT
Ралица Методиева Водещ одитор TÜV NORD CERT
Юлиян Димов Водещ одитор TÜV NORD CERT
инж. Иван Иванов Водещ одитор TÜV NORD CERT
Виолета Коларова Технически сътрудник
Лилия Иванова Асистент Екип
Георги Сапунджиев Водещ одитор TÜV NORD CERT
Иван Лазаров Водещ одитор TÜV NORD CERT
Албена Кузева Водещ одитор TÜV NORD CERT
Елизабет Шиндлер Водещ одитор TÜV NORD CERT
Иван Авджиев Водещ одитор TÜV NORD CERT
доц. Захари Велчев Одитор безопасност на храните
инж. Марина Хаджиева Водещ одитор
проф. д-р инж. Теофил Ямболиев Направление Индустриални Технологии
Илияна Халваджиева Отдел Продажби
инж. Добромир Добрев Направление Индустриални Технологии
Дарина Енева Ръководител Обучения - ТЮФ НОРД Академия Водещ одитор TÜV NORD CERT
Станислава Иванова Направление Обучения - ТЮФ НОРД Академия
Мелтем Хаджийска База данни
инж. Георги Петришки Водещ одитор
Галя Танева счетоводител
Радостина Благова Асистент социални одити
Екатерина Дарпатова Главен счетоводител
Никола Анастасов Технически инспекции
Славка Йорданова Асистент Екип
Дафина Димитрова Специалист продажби
инж. Павлина Павлова Одитор безопасност на храните
инж. Юлиан Балабанов Направление Индустриални Технологии