Инвеститорски контрол

От 2002 год. Дружеството извършва инвеститорски и строителен контрол по отпуснати големи инвестиционни кредити, за строителство на сгради, производствени помещения и други съоръжения, от ТБ “Обединена Българска Банка” АД, МКБ "Юнионбанк" АД, "Пловдивски панаир" АД и др.

ТЮФ НОРД България ЕООДул. Найден Геров №13, 4000 Пловдив / България

Tel.: +359 32 624 243
Fax: +359 32 650 851
bulgaria@tuev-nord.de