MENU

Инвеститорски контрол

От 2002 год. Дружеството извършва инвеститорски и строителен контрол по отпуснати големи инвестиционни кредити, за строителство на сгради, производствени помещения и други съоръжения, от ТБ “Обединена Българска Банка” АД, МКБ "Юнионбанк" АД, "Пловдивски панаир" АД и др.

ТЮФ НОРД България ЕООД

ул. Найден Геров №13, 4000 Пловдив / България

+359 32 624 243
Fax : +359 32 650 851

bulgaria@tuev-nord.de