MENU
  1. Продукти и услуги
  2. Инвеститорски контрол

От 2002 год. Дружеството извършва инвеститорски и строителен контрол по отпуснати големи инвестиционни кредити, за строителство на сгради, производствени помещения и други съоръжения, от ТБ “Обединена Българска Банка” АД, МКБ "Юнионбанк" АД, "Пловдивски панаир" АД и др.

ТЮФ НОРД България ЕООД

ул. Найден Геров №13, 4000 Пловдив / България

+359 32 624 243
Fax: +359 32 650 851

bulgaria@tuev-nord.de

We use cookies to optimize the functionality of the website and for web analysis. If you use our website, you agree.