MENU

Продукти и услуги

Сертификация

Сертификация на системи

ТЮФ НОРД България предлага сертификация на системи по различни стандарти в зависимост от необходимостта на фирмите.
Към статия
medizinprodukte-hersteller-dienstleister-haendler

Сертификация на продукти

Един от видовете икономическа интеграция е създаването на регионални пазари, какъвто е Европейският пазар, където влизат страните от Европейския съюз и Американският, където освен САЩ и Канада, влизат и страните от Латинска Америка.
Към статия

Сертификация на персонал

Орган по сертификация на персонал съгласно БДС EN 17024:2012 Сертификация на "Изпълнителски персонал по заваряване" (заварчици).
Към статия

Контакт

ТЮФ НОРД България ЕООД

ул. Найден Геров №13, 4000 Пловдив / България

+359 32 624 243
Fax: +359 32 650 851

bulgaria@tuev-nord.de

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.