MENU
    1. Продукти и услуги
    2. Технически надзор

Техническият надзор на съоръжения с повишена опасност се изпълнява от „Орган за контрол за технически надзор за съоръжения с повишена опасност” към ТЮФ НОРД България ЕООД въз основа на Лицензия № 623/20.04.2010 г. и Лицензия № 760/01.09.2015 г. на ДАМТН.

На технически надзор подлежат метални съдове и тръбопроводи, телфери, асансьори в жилищни сгради, товарни асансьори, кранове, подвижни работни площадки, подемници, кошове за повдигане на хора, товароподемни колички, товарозахващащи устройства и др.

Органът за контрол за технически надзор извършва първоначални, периодични и извънредни прегледи, проверки и изпитвания, регистриране на съоръженията и издаване на ревизионни книги и актове.

Възражения и жалби относно дейността на Органа за контрол се отправят на адрес bulgaria@tuev-nord.de или tjamboliev@tuev-nord.de.

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details