MENU
  1. Продукти и услуги
  2. Технически надзор

Техническият надзор на съоръжения с повишена опасност се изпълнява от „Орган за контрол за технически надзор за съоръжения с повишена опасност” към ТЮФ НОРД България ЕООД въз основа на Лицензия № 623/20.04.2010 г. и Лицензия № 760/01.09.2015 г. на ДАМТН.

На технически надзор подлежат метални съдове и тръбопроводи, телфери, асансьори в жилищни сгради, товарни асансьори, кранове, подвижни работни площадки, подемници, кошове за повдигане на хора, товароподемни колички, товарозахващащи устройства и др.

Органът за контрол за технически надзор извършва първоначални, периодични и извънредни прегледи, проверки и изпитвания, регистриране на съоръженията и издаване на ревизионни книги и актове.

Възражения и жалби относно дейността на Органа за контрол се отправят на адрес bulgaria@tuev-nord.de или tjamboliev@tuev-nord.de.

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.