MENU
 1. Продукти и услуги
 2. Обучение

ТЮФ Норд Академия

ТЮФ НОРД България ЕООД предлага обучение по системите за управление на качеството. Курсовете се провеждат по методика и с учебните материали на ТЮФ НОРД АКАДЕМИЯ. Завършилите курсовете получават международно признат сертификат от ТЮФ НОРД АКАДЕМИЯ. Провеждат се курсове за:

 • пълномощник на ръководството, отговарящ за системата по управление на качеството
 • мениджъри на системи за управление на качеството
 • одитори на системи за управление на качеството
 • мениджър на системи за здравословни и безопасни условия на труд (OHSAS 18001)
 • мениджър на системи за управление на околната среда (ISO 14001)
 • мениджър на системи за безопастност на храните (HACCP; ISO 22000; IFS; BRC)
 • одитори на системи за управление на качеството, околната среда, ЗБУТ, безопасност на храните с IRCA регистрация (TN IRCA сертифицирани курсове)
 • обучение на водачи на моторни превозни средства за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превозите на опасни товари - РАЗРЕШЕНИЕ №12 на основание чл.14а, АЛ. 1, от закона за автомобилните превози.
 • професия "Заварчик", специалност "Заваряване" в лицензиран център за професионално обучение - ЛИЦЕНЗИЯ №200512297. 

От октомври 2003 год. ТЮФ НОРД България ЕООД участва в международния проект Леонардо да Винчи, съвместно с 74 партньори от 11 страни.В рамките на проекта са разработени учебни материали относно интегрирани системи за управление на качеството и обучения в малки и средни предприятия.

ТЮФ НОРД България ЕООД

ул. Найден Геров №13, 4000 Пловдив / България

+359 32 624 243
Fax: +359 32 650 851

bulgaria@tuev-nord.de

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.