MENU

Учебни програми

ТЮФ Норд Академия

ТЮФ НОРД България ЕООД предлага обучение по системите за управление на качеството. Курсовете се провеждат по методика и с учебните материали на ТЮФ НОРД АКАДЕМИЯ. Завършилите курсовете получават международно признат сертификат от ТЮФ НОРД АКАДЕМИЯ.
ТЮФ НОРД България не провежда обучения на място при сертифицирани от нас клиенти.

Провеждат се курсове за:

  • пълномощник на ръководството, отговарящ за системата по управление на качеството
  • мениджъри на системи за управление на качеството
  • одитори на системи за управление на качеството
  • мениджър на системи за здравословни и безопасни условия на труд (ISO 45001)
  • мениджър на системи за управление на околната среда (ISO 14001)
  • мениджър на системи за безопастност на храните (HACCP; ISO 22000; IFS; BRC)
  • одитори на системи за управление на качеството, околната среда, ЗБУТ, безопасност на храните с IRCA регистрация (TN IRCA сертифицирани курсове)
  • обучение на водачи на моторни превозни средства за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превозите на опасни товари - РАЗРЕШЕНИЕ №12 на основание чл.14а, АЛ. 1, от закона за автомобилните превози.
  • професия "Заварчик", специалност "Заваряване" в лицензиран център за професионално обучение - ЛИЦЕНЗИЯ №200512297. 

ТЮФ НОРД България ЕООД

ул. Найден Геров №13, 4000 Пловдив / България

+359 32 624 243
Fax : +359 32 650 851

bulgaria@tuev-nord.de