MENU
  1. Продукти и услуги
  2. Обучение

ТЮФ Норд Академия

ТЮФ НОРД България ЕООД предлага обучение по системите за управление на качеството. Курсовете се провеждат по методика и с учебните материали на ТЮФ НОРД АКАДЕМИЯ. Завършилите курсовете получават международно признат сертификат от ТЮФ НОРД АКАДЕМИЯ. Провеждат се курсове за:

 • пълномощник на ръководството, отговарящ за системата по управление на качеството
 • мениджъри на системи за управление на качеството
 • одитори на системи за управление на качеството
 • мениджър на системи за здравословни и безопасни условия на труд (OHSAS 18001)
 • мениджър на системи за управление на околната среда (ISO 14001)
 • мениджър на системи за безопастност на храните (HACCP; ISO 22000; IFS; BRC)
 • одитори на системи за управление на качеството, околната среда, ЗБУТ, безопасност на храните с IRCA регистрация (TN IRCA сертифицирани курсове)
 • обучение на водачи на моторни превозни средства за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превозите на опасни товари - РАЗРЕШЕНИЕ №12 на основание чл.14а, АЛ. 1, от закона за автомобилните превози.
 • професия "Заварчик", специалност "Заваряване" в лицензиран център за професионално обучение - ЛИЦЕНЗИЯ №200512297. 

От октомври 2003 год. ТЮФ НОРД България ЕООД участва в международния проект Леонардо да Винчи, съвместно с 74 партньори от 11 страни.В рамките на проекта са разработени учебни материали относно интегрирани системи за управление на качеството и обучения в малки и средни предприятия.

ТЮФ НОРД България ЕООД

ул. Найден Геров №13, 4000 Пловдив / България

+359 32 624 243
Fax: +359 32 650 851

bulgaria@tuev-nord.de

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details