MENU

Учебни програми

 1. Продукти и услуги
 2. Обучение

ТЮФ Норд Академия

ТЮФ НОРД България ЕООД предлага обучение по системите за управление на качеството. Курсовете се провеждат по методика и с учебните материали на ТЮФ НОРД АКАДЕМИЯ. Завършилите курсовете получават международно признат сертификат от ТЮФ НОРД АКАДЕМИЯ. Провеждат се курсове за:

 • пълномощник на ръководството, отговарящ за системата по управление на качеството
 • мениджъри на системи за управление на качеството
 • одитори на системи за управление на качеството
 • мениджър на системи за здравословни и безопасни условия на труд (OHSAS 18001)
 • мениджър на системи за управление на околната среда (ISO 14001)
 • мениджър на системи за безопастност на храните (HACCP; ISO 22000; IFS; BRC)
 • одитори на системи за управление на качеството, околната среда, ЗБУТ, безопасност на храните с IRCA регистрация (TN IRCA сертифицирани курсове)
 • обучение на водачи на моторни превозни средства за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превозите на опасни товари - РАЗРЕШЕНИЕ №12 на основание чл.14а, АЛ. 1, от закона за автомобилните превози.
 • професия "Заварчик", специалност "Заваряване" в лицензиран център за професионално обучение - ЛИЦЕНЗИЯ №200512297. 

От октомври 2003 год. ТЮФ НОРД България ЕООД участва в международния проект Леонардо да Винчи, съвместно с 74 партньори от 11 страни.В рамките на проекта са разработени учебни материали относно интегрирани системи за управление на качеството и обучения в малки и средни предприятия.

ТЮФ НОРД България ЕООД

ул. Найден Геров №13, 4000 Пловдив / България

+359 32 624 243
Fax: +359 32 650 851

bulgaria@tuev-nord.de

We use cookies to optimize the functionality of the website and for web analysis. If you use our website, you agree.