Документи, статии стандарти

Do you have any questions or comments? Contact us!
ТЮФ НОРД България ЕООД Централен офис

1. РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА МАШИННАТА ДИРЕКТИВА НА ЕС ПРИ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА МАШИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

По въпроси за ПРИЛАГАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА МАШИННАТА ДИРЕКТИВА НА ЕС се обръщайте към ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ ЕООД на тел:032-62-42-43- гр. Пловдив; e-mail: syotov@tuev-nord.de . Лице за контакти - инж. Стоян Йотов.

2. НАРЪЧНИК НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРИТЕ ПАРФЮМЕРИЯ, КОЗМЕТИКА И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

По въпроси за НАРЪЧНИК НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРИТЕ ПАРФЮМЕРИЯ, КОЗМЕТИКА И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА се обръщайте на телефон 032/62-42-43 – гр. Пловдив или по електронна поща E-mail: deneva@tuev-nord.de . Лице за контакти- г-жа Енева.

3. НАРЪЧНИК ЗА АДАПТИРАНЕ НА МСП ОТ СЕКТОР ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ КЪМ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕС

По въпроси за НАРЪЧНИК ЗА АДАПТИРАНЕ НА МСП ОТ СЕКТОР ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ КЪМ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕС се обръщайте към ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ ЕООД на тел:032-62-42-43- гр. Пловдив; e-mail: syotov@tuev-nord.de . Лице за контакти - инж. Стоян Йотов.

ТЮФ НОРД България ЕООД - Офис София ул. Фредерик Жолио Кюри 19, бл. 1, ет. 3, ап. 5, 1113 София/ България