MENU

Документи, статии стандарти

    1. Клиенти
    2. Документи, статии стандарти
  • ТЮФ НОРД България ЕООД
  • Централен офис +359 32 624 243
  • Fax: +359 32 650 851

1. РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА МАШИННАТА ДИРЕКТИВА НА ЕС ПРИ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА МАШИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

По въпроси за ПРИЛАГАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА МАШИННАТА ДИРЕКТИВА НА ЕС се обръщайте към ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ ЕООД на тел:032-62-42-43- гр. Пловдив; e-mail: syotov@tuev-nord.de . Лице за контакти - инж. Стоян Йотов.

2. НАРЪЧНИК НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРИТЕ ПАРФЮМЕРИЯ, КОЗМЕТИКА И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

По въпроси за НАРЪЧНИК НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРИТЕ ПАРФЮМЕРИЯ, КОЗМЕТИКА И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА се обръщайте на телефон 032/62-42-43 – гр. Пловдив или по електронна поща E-mail: deneva@tuev-nord.de . Лице за контакти- г-жа Енева.

3. НАРЪЧНИК ЗА АДАПТИРАНЕ НА МСП ОТ СЕКТОР ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ КЪМ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕС

По въпроси за НАРЪЧНИК ЗА АДАПТИРАНЕ НА МСП ОТ СЕКТОР ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ КЪМ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕС се обръщайте към ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ ЕООД на тел:032-62-42-43- гр. Пловдив; e-mail: syotov@tuev-nord.de . Лице за контакти - инж. Стоян Йотов.

ТЮФ НОРД България ЕООД - Офис София

ул. Фредерик Жолио Кюри 19, бл. 1, ет. 3, ап. 5, 1113 София/ България

+359 2 971 3445
Fax: +359 2 971 3297

bulgaria@tuev-nord.de

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details