MENU
  1. Продукти и услуги
  2. Сертификация на лица
  • ТЮФ НОРД България ЕООД
  • Централен офис +359 32 624 243
  • Fax: +359 32 650 851

Орган по сертификация на персонал съгласно БДС EN 17024:2012 Сертификация на "Изпълнителски персонал по заваряване" (заварчици).

Новости

Стандартът БДС EN ISO 9606-1 заменя БДС EN 287-1, като го отменя на 28.08.2015г. – вж. www.bds-bg.org. Органът за сертификация на ТЮФ НОРД България ще издава сертификати по БДС EN 287-1 до 28.08.2015г., като издадените до тази дата сертификати са валидни до дата обявена в сертификатите. Като след 28.08.2015г. сертификати издадени по БДС EN 287-1 няма да се удължават.

Информация

ОСПл може във всеки един момент да провери и предостави информация при поискване, като напр. дали определено лице притежава текущ, валиден сертификат и обхвата на сертификата, освен в случаите, когато законът изисква такава информация да не се оповестява. Поискването на информация за сертификат се осъществява по и-мейл в свободен текст. Запитванията могат да се отправят на и-мейлът в сайта или на tjamboliev@tuev-nord.de.

Жалби относно процеса на сертификация на заваръчен персонал или неправомерно използване на сертификат могат да се отправят на и-мейлът в сайта или на tjamboliev@tuev-nord.de. Информация, относно разглеждането на жалби и възражения може да се намери в процедура РК 04 „Възражения и жалби“, намираща се в сайта ни.

ТЮФ НОРД България ЕООД - Офис София

ул. Николай Хайтов № 2 вх. Г етаж 4, 1505 София / България

+359 2 971 3445
Fax: +359 2 971 3297

bulgaria@tuev-nord.de