MENU

ТЮФ НОРД България ЕООД

Продукти и услуги

Продукти и услуги

Технически надзор

ТЮФ НОРД България ЕООД получи на 20.04.2010 год. лицензия № 623 на основание чл. 34а, ал.1 т.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите.
Към статия
iso-9001
Сертифициране на системи

ISO 9001

Групата стандарти на системата за управление на качеството ISO 9001 се състои от международни стандарти, представляващи ръководство за разработване и внедряване на ефективна система за управление на качеството.
Към статия
Продукти и услуги

Строителен надзор

Направление строителство изпълнява управление на инвестиционни проекти и упражнява строителен надзор в проектирането и строителството в обхвата на ЗУТ.
Към статия

Контакти

ТЮФ НОРД България ЕООД

ул. Найден Геров №13, 4000 Пловдив / България

+359 32 624 243
Fax: +359 32 650 851

bulgaria@tuev-nord.de

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.