MENU

ТЮФ НОРД България ЕООД

Продукти и услуги

Продукти и услуги

Технически надзор

ТЮФ НОРД България ЕООД получи на 20.04.2010 год. лицензия № 623 на основание чл. 34а, ал.1 т.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите.
Към статия
iso-9001
Сертифициране на системи

ISO 9001

Групата стандарти на системата за управление на качеството ISO 9001 се състои от международни стандарти, представляващи ръководство за разработване и внедряване на ефективна система за управление на качеството.
Към статия
Продукти и услуги

Строителен надзор

Направление строителство изпълнява управление на инвестиционни проекти и упражнява строителен надзор в проектирането и строителството в обхвата на ЗУТ.
Към статия

Контакти

ТЮФ НОРД България ЕООД

ул. Найден Геров №13, 4000 Пловдив / България

+359 32 624 243
Fax: +359 32 650 851

bulgaria@tuev-nord.de

We use cookies to optimize the functionality of the website and for web analysis. If you use our website, you agree.