MENU
ТЮФ НОРД България ЕООД

ТЮФ НОРД България ЕООД

Продукти и услуги

Продукти и услуги

Технически надзор

ТЮФ НОРД България ЕООД получи на 20.04.2010 год. лицензия № 623 на основание чл. 34а, ал.1 т.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите.
Към статия
TÜV NORD ISO 9001 Zertifizierung
Сертифициране на системи

ISO 9001

Групата стандарти на системата за управление на качеството ISO 9001 се състои от международни стандарти, представляващи ръководство за разработване и внедряване на ефективна система за управление на качеството.
Към статия
Продукти и услуги

Строителен надзор

Направление строителство изпълнява управление на инвестиционни проекти и упражнява строителен надзор в проектирането и строителството в обхвата на ЗУТ.
Към статия

Контакти

ТЮФ НОРД България ЕООД

ул. Найден Геров №13, 4000 Пловдив / България

+359 32 624 243
Fax : +359 32 650 851

bulgaria@tuev-nord.de