MENU
  1. Продукти и услуги
  2. Сертификация на системи
  3. Сертификация на СУК при заваряване

Предлагаме сертифициране по следните стандарти:

БДС EN ISO 3834 - Изисквания за качество при заваряване чрез стопяване на метални материали.

БДС EN 1090 - Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави

БДС EN 15085 - Заваряване на железопътни превозни средства и техните части

AD 2000 HP0 – за одобряване на производители на съоръжения под налягане

Сертификатите по БДС EN 1090, БДС EN 15085 и AD 2000 HP0 се издават под немска акредитация от TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Германия и се вписват в съответните он-лайн регистри – www.en1090.net , www.en15085.net и VdTÜV Merkblatt 1165.

Възражения и жалби относно сертифицирането или неправомерно използване на сертификат се отправят на адрес bulgaria@tuev-nord.de или tjamboliev@tuev-nord.de.

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.