Сертификация на СУК при заваряване

Предлагаме сертифициране по следните стандарти:

БДС EN ISO 3834 - Изисквания за качество при заваряване чрез стопяване на метални материали.

БДС EN 1090 - Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави

БДС EN 15085 - Заваряване на железопътни превозни средства и техните части

AD 2000 HP0 – за одобряване на производители на съоръжения под налягане

Сертификатите по БДС EN 1090, БДС EN 15085 и AD 2000 HP0 се издават под немска акредитация от TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Германия и се вписват в съответните он-лайн регистри – www.en1090.net , www.en15085.net и VdTÜV Merkblatt 1165.

Възражения и жалби относно сертифицирането или неправомерно използване на сертификат се отправят на адрес bulgaria@tuev-nord.de или tjamboliev@tuev-nord.de.