MENU
  1. Продукти и услуги
  2. Сертификация на продукти
  3. Сертификация на процедури за производство на неразглобяеми съединения

Нотифицираният орган на ТЮФ Норд България ЕООД одобрява процедури за производство и ремонт на неразглобяеми съединения съгласно БДС EN ISO/IEC 17065 и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения под налягане, с която се въвежда Директива 2014/68 ЕС.

Персонал на ТЮФ Норд България ЕООД е упълномощен от TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Германия за одобряване на процедури и издаване на сертификати под немска нотификация съгласно Директива 2014/68 за съоръжения под налягане и Директива 2014/29 за съдове под налягане.

Възражения и жалби относно одобряване на процедури или неправомерно използване на сертификат се отправят на адрес bulgaria@tuev-nord.de или tjamboliev@tuev-nord.de.

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.