MENU
Ξενοδοχεία: Υπηρεσίες επιθεώρησης, πιστοποίησης και εκπαίδευσης

Ξενοδοχεία: Υπηρεσίες επιθεώρησης, πιστοποίησης και εκπαίδευσης

Ξενοδοχεία: Υπηρεσίες επιθεώρησης, πιστοποίησης και εκπαίδευσης

Η επιθεώρηση και πιστοποίηση του ξενοδοχείου είναι μια διαδικασία με πολλά πλεονεκτήματα τόσο για τους ίδιους του ξενοδόχους όσο και για τους πελάτες αλλά και τους tour operators.

Εφαρμόζοντας αναγνωρισμένα πρότυπα και ιδιωτικά πρωτόκολλα δεν διασφαλίζεται μόνο η συμμόρφωση των ξενοδοχείων με το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές θεσμικό πλαίσιο αλλά και με τις απαιτήσεις στρατηγικών συνεργατών όπως είναι οι Tour Operators.

Επιπλέον, επιτυγχάνεται βελτίωση παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από τη βέλτιστη αξιολόγηση των αντίστοιχων προμηθευτών. Φυσικά όλα αυτά οδηγούν στην αύξηση της ικανοποίησης των επισκεπτών προσφέροντας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού.

Οι υπηρεσίες μας

Μέσα από ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών μπορούμε να παρέχουμε προστιθέμενη αξία για την ασφάλεια, την ποιότητα, την αξιοπιστία και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας

Στον κλάδο της επιθεώρησης και πιστοποίησης, εξασφαλίζουμε τη συμμόρφωση των ξενοδοχείων με τα σημαντικότερα και πιο αναγνωρισμένα συστήματα και πρωτόκολλα:

Παράλληλα παρέχουμε τον έλεγχο και την πιστοποίηση της συμμόρφωσης για μια σειρά από Ιδιωτικά Πρωτόκολλα χορηγώντας τα σχετικά σήματα και βεβαιώσεις συμμόρφωσης. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα των Ξενοδοχείων*, αυτά που αφορούν στην ελληνική γαστρονομική παράδοση και ταυτότητα (Ελληνικό Πρωινό, We Do Local, Aegean Cuisine, και Αγροδιατροφική σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης). 

Mystery Guest

Μπορούμε επίσης να παρέχουμε μια επιπλέον δικλείδα ασφαλείας για την ομαλή λειτουργία των ξενοδοχείων μέσα από την υπηρεσία μας ‘mystery guest’. Στελέχη της εταιρείας μας επισκέπτονται ως πελάτες-incognito τα καταλύματα, ελέγχοντας και επιβεβαιώνοντας ότι αυτά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των εταιρικών ποιοτικών προδιαγραφών σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Οι προδιαγραφές, τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια ελέγχου, οι ημερομηνίες ελέγχου καθορίζονται από κοινού και παραδίδεται αναλυτική έκθεση συμμόρφωσης και ευρημάτων.

Εκπαίδευση προσωπικού

Οι εξειδικευμένοι και έμπειροι εισηγητές μας πραγματοποιούν δια ζώσης αλλά και εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις για μια σειρά από εξαιρετικά επίκαιρα και κομβικά αντικείμενα. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων το Risk Management, η ασφάλεια και η υγιεινή των τροφίμων, η διαχείριση αλλεργιογόνων, η εφαρμογή υγειονομικών πρωτοκόλλων, η αειφορία στον Τουρισμό (Tourism Sustainability), η περιβαλλοντική διαχείριση καθώς και το ξενοδοχειακό management.

Σεμινάρια ειδικά διαμορφωμένα για τις ανάγκες σας

Με δεδομένο μάλιστα ότι οι ανάγκες του κάθε ξενοδοχείου, αλλά και του κάθε προορισμού είναι διαφορετικές, αναλαμβάνουμε τη δημιουργία αλλά και την υλοποίηση σεμιναρίων που καλύπτουν ξεχωριστά τις απαιτήσεις του καθένα από τους συνεργάτες μας. Εξειδικευμένοι συνεργάτες μας συμφωνούν το αντικείμενο, το περιεχόμενο και τη στόχευση του κάθε σεμιναρίου και εν συνεχεία οι έμπειροι εκπαιδευτές μας το πραγματοποιούν είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά, σε χρόνο που εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές.

Πιστοποίηση Προσώπων

Παράλληλα εκπαιδεύουμε και πιστοποιούμε τους Υπεύθυνους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officers) ενώ πραγματοποιούμε εξετάσεις Πιστοποίησης Προσώπων για μια σειρά από ειδικότητες. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται ο Guest Experience Expert in Tourism, ο Υπάλληλος Κρατήσεων Καταλυμάτων, ο Σερβιτόρος, ο Υπάλληλος Λινοθήκης, το Υπάλληλος Οροφοκομίας, το Στέλεχος Ζαχαροπλαστικής και Αρτοποιίας, καθώς και το Στέλεχος Εστίασης.

Ασφαλής λειτουργία

Η πολυπλοκότητα της λειτουργίας ενός ξενοδοχείου συνδέεται και με ευθύνες και υποχρεώσεις για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι συνεργάτες μας διενεργούν επιθεωρήσεις διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση και αυξάνοντας τα επίπεδα ασφάλειας σε εγκαταστάσεις όπως:

Υπηρεσίες επιθεώρησης κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων & κλειδιών

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών επιθεώρησης των ξενοδοχείων αλλά και των ενοικιαζόμενων δωματίων καταλυμάτων αναλαμβάνουμε τον έλεγχο για την κατάταξή τους σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα με βάση τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια όπως αυτά ορίζονται στην ελληνική νομοθεσία. Το σύστημα κατάταξης αφορά στα τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα), τόσο τα νέα όσο και τα υφιστάμενα.

Καινοτόμες πιστοποιήσεις που οδηγούν στη συμμόρφωση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης

Η βιωσιμότητα (ή αειφορία) των ξενοδοχείων αφενός έχει καταστεί βασική προτεραιότητα όλων των επιχειρήσεων και αφετέρου έχει πλέον καθιερωθεί σαν κριτήριο επιλογής προορισμού διακοπών για τους επισκέπτες μας. Η συμβολή της κάθε επιχείρησης στην επίτευξη των διεθνών στόχων βιώσιμης ανάπτυξης είναι μονόδρομος και η εφαρμογή και πιστοποίηση με διεθνή πρότυπα μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι πραγματοποιούνται έλεγχοι και πιστοποιήσεις με βάση τα συστήματα ISO 21401 (Sustainability Management Systems for Accommodation Establishments),  ISO 20121 (Event Sustainability Management System) και ISO 20611 (Adventure TourismGood Practices for Sustainability) αλλά και αντίστοιχα ιδιωτικά πρωτόκολλα ξενοδοχείων.

Ποιοι είμαστε

Είμαστε η ηγέτιδα εταιρεία επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων. Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι μέλος του TÜV Nord Group, με παρουσία σε 100 χώρες, πωλήσεις 1,2 δισ. ευρώ (2019) και 14.000 στελέχη. Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) ιδρύθηκε το 1987, διαθέτει περισσότερα από 100 μόνιμα στελέχη, κατέγραψε κύκλο εργασιών 12 εκατ. ευρώ το 2019, διαθέτει θυγατρικές εταιρείες σε Κύπρο και Αίγυπτο ενώ είναι μέλος του ΣΕΤΕ.

Συνολικά έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 15.000 πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης, έχει εκπαιδεύσει 45.000 στελέχη σε όλους τους τομείς ενώ 40.000 στελέχη ήταν υποψήφια στην πιστοποίηση φυσικών προσώπων. Ειδικά στον ξενοδοχειακό κλάδο, στο πελατολόγιο της TÜV HELLAS (TÜV NORD) συμπεριλαμβάνονται περισσότερες από 400 μονάδες σε όλη την Ελλάδα με την εταιρεία μας να συνεργάζεται με τις κορυφαίες αλυσίδες.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μαρία Λιοντάκη

Product Manager Tourism
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

+30 2810391856
Fax : +30 210 6547 246

mliontaki@tuv-nord.com