Ξενοδοχεία: Υπηρεσίες επιθεώρησης, πιστοποίησης και εκπαίδευσης

Ξενοδοχεία: Υπηρεσίες επιθεώρησης, πιστοποίησης και εκπαίδευσης

Ξενοδοχεία: Υπηρεσίες επιθεώρησης, πιστοποίησης και εκπαίδευσης

Η επιθεώρηση και πιστοποίηση του ξενοδοχείου είναι μια διαδικασία με πολλά πλεονεκτήματα για τους ξενοδόχους, το προσωπικό, τους πελάτες, τους tour operators, τον προορισμό.

Εφαρμόζοντας αναγνωρισμένα πρότυπα και ιδιωτικά πρωτόκολλα δεν διασφαλίζεται μόνο η συμμόρφωση των ξενοδοχείων με το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές θεσμικό πλαίσιο αλλά και με τις απαιτήσεις στρατηγικών συνεργατών όπως είναι οι tour operators και οι πελάτες.

Επιπλέον, επιτυγχάνεται βελτίωση παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και του επιπέδου υγιεινής και ασφάλειας προσφέροντας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και ικανοποίηση.

Οι υπηρεσίες μας

Μέσα από ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών μπορούμε να παρέχουμε προστιθέμενη αξία για την ασφάλεια, την ποιότητα, την αξιοπιστία και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας.

Στον κλάδο της επιθεώρησης και πιστοποίησης, εξασφαλίζουμε τη συμμόρφωση των ξενοδοχείων με τα σημαντικότερα και πιο αναγνωρισμένα συστήματα και πρωτόκολλα:

 

 • Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001 και ISO 22301)
 • Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης (ISO 14001, EMAS και ISO 50001)
 • Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP και ISO 22000)
 • Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων (ISO 45001)
 • Κοινωνική Ευθύνη και Αειφορία (ISO 21401, GRI, ESG)
 • Ανθρακικό αποτύπωμα (ISO 14064-1)
 • Ασφάλεια των Πληροφοριών και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ISO 27001 και ISO 27701).
 • Διαχείρισης Βιωσιμότητας στις Τουριστικές Επιχειρήσεις (ISO 21401)

 

Παράλληλα παρέχουμε τον έλεγχο και την πιστοποίηση της συμμόρφωσης για μια σειρά από Ιδιωτικά Πρωτόκολλα χορηγώντας τα σχετικά σήματα και βεβαιώσεις συμμόρφωσης. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται αυτά που αφορούν στην ελληνική γαστρονομική παράδοση και ταυτότητα (Ελληνικό Πρωινό, We Do Local, Aegean Cuisine, και Αγροδιατροφική σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης).

Καινοτόμες πιστοποιήσεις που οδηγούν στη συμμόρφωση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης

Η βιωσιμότητα (ή αειφορία) των ξενοδοχείων αφενός έχει καταστεί βασική προτεραιότητα όλων των επιχειρήσεων και αφετέρου έχει πλέον καθιερωθεί σαν κριτήριο επιλογής προορισμού διακοπών για τους επισκέπτες μας. Η συμβολή της κάθε επιχείρησης στην επίτευξη των διεθνών στόχων βιώσιμης ανάπτυξης είναι μονόδρομος και η εφαρμογή και πιστοποίηση με διεθνή πρότυπα μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι πραγματοποιούνται έλεγχοι και πιστοποιήσεις με βάση το σύστημα ISO 21401 (Sustainability Management Systems for Accommodation Establishments), αλλά και αντίστοιχα αναγνωρισμένα ιδιωτικά πρωτόκολλα ξενοδοχείων.

Ασφαλής λειτουργία

Η πολυπλοκότητα της λειτουργίας ενός ξενοδοχείου συνδέεται και με ευθύνες και υποχρεώσεις για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι συνεργάτες μας διενεργούν επιθεωρήσεις διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση και αυξάνοντας τα επίπεδα ασφάλειας σε εγκαταστάσεις όπως:

 • Νεροτσουλήθρες, υδάτινα πάρκα, παιχνίδια νερού σε παιδικές πισίνες
 • Παιδικές χαρές, παιδότοποι, Kids Clubs.
 • Κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες)
 • Αθλητικές εγκαταστάσεις
 • Τεχνικός Έλεγχος Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων- Υποσταθμοί Μέσης Τάσης- Μηχανολογικός Εξοπλισμός
 • Εξοπλισμός υπό πίεση (ατμολέβητες, ατμογεννήτριες, δοχεία πίεσης)
 • Πυροπροστασία
 • Ανελκυστήρες προσώπων
 • Ανυψωτικά μηχανήματα (αναβατόρια, εξέδρες)
 • Ενεργειακός Έλεγχος με βάση το Ν.4342/2015.

Εκπαίδευση προσωπικού

Οι εξειδικευμένοι και έμπειροι εισηγητές μας πραγματοποιούν δια ζώσης αλλά και εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις για μια σειρά από εξαιρετικά επίκαιρα και κομβικά αντικείμενα. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων το Risk Management, η ασφάλεια και η υγιεινή των τροφίμων, η διαχείριση αλλεργιογόνων, η εφαρμογή υγειονομικών πρωτοκόλλων, η αειφορία στον Τουρισμό (Tourism Sustainability), η περιβαλλοντική διαχείριση καθώς και το ξενοδοχειακό management.

Σεμινάρια ειδικά διαμορφωμένα για τις ανάγκες σας

Με δεδομένο μάλιστα ότι οι ανάγκες του κάθε ξενοδοχείου, αλλά και του κάθε προορισμού είναι διαφορετικές και μεταβαλλόμενες, αναλαμβάνουμε τη δημιουργία αλλά και την υλοποίηση σεμιναρίων που καλύπτουν ξεχωριστά τις απαιτήσεις του καθένα από τους συνεργάτες μας. Σε συνεργασία μαζί σας δημιουργούμε πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό ανάλογα με τη στόχευση του κάθε σεμιναρίου και εν συνεχεία οι έμπειροι εκπαιδευτές μας το πραγματοποιούν είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά, σε χρόνο που εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές.

 

Πιστοποίηση Προσώπων

Παράλληλα εκπαιδεύουμε και πιστοποιούμε τους Υπεύθυνους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officers) ενώ πραγματοποιούμε εξετάσεις Πιστοποίησης Προσώπων για μια σειρά από ειδικότητες. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται ο Guest Experience Expert in Tourism, ο Υπάλληλος Κρατήσεων Καταλυμάτων, ο Σερβιτόρος, ο Υπάλληλος Λινοθήκης, το Υπάλληλος Οροφοκομίας, το Στέλεχος Ζαχαροπλαστικής και Αρτοποιίας, καθώς και το Στέλεχος Εστίασης.

Υπηρεσίες επιθεώρησης κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων & κλειδιών

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών επιθεώρησης των ξενοδοχείων αναλαμβάνουμε τον έλεγχο για την κατάταξή τους σε κατηγορίες αστέρων με βάση τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια όπως αυτά ορίζονται στην ελληνική νομοθεσία. Το σύστημα κατάταξης αφορά στα τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία), τόσο τα νέα όσο και τα υφιστάμενα.

Mystery Guest

Παρέχουμε όμως και μια επιπλέον δικλείδα ασφαλείας για την ομαλή λειτουργία των ξενοδοχείων μέσα από την υπηρεσία μας ‘mystery guest’. Στελέχη της εταιρείας μας επισκέπτονται ως πελάτες-incognito τα καταλύματα, ελέγχοντας και επιβεβαιώνοντας ότι αυτά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των εταιρικών ποιοτικών προδιαγραφών διασφαλίζοντας ότι αυτά αποτυπώνονται σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Οι προδιαγραφές, τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια ελέγχου, οι ημερομηνίες ελέγχου καθορίζονται από κοινού και παραδίδεται αναλυτική έκθεση συμμόρφωσης και ευρημάτων.

 

Ποιοι είμαστε

Είμαστε η ηγέτιδα εταιρεία επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων. Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι μέλος του TÜV Nord Group, με παρουσία σε 100 χώρες, πωλήσεις 1,6 δισ. ευρώ (2022) και 15.000 στελέχη. Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) ιδρύθηκε το 1987, διαθέτει περισσότερα από 130 μόνιμα στελέχη, κατέγραψε κύκλο εργασιών 25 εκατ. ευρώ το 2022, διαθέτει θυγατρικές εταιρείες σε Κύπρο και Αίγυπτο ενώ είναι μέλος του ΣΕΤΕ.

Συνολικά έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 15.000 πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης, έχει εκπαιδεύσει 45.000 στελέχη σε όλους τους τομείς ενώ 40.000 στελέχη ήταν υποψήφια στην πιστοποίηση φυσικών προσώπων. Ειδικά στον ξενοδοχειακό κλάδο, στο πελατολόγιο της TÜV HELLAS (TÜV NORD) συμπεριλαμβάνονται περισσότερες από 400 μονάδες σε όλη την Ελλάδα με την εταιρεία μας να συνεργάζεται με τις κορυφαίες αλυσίδες.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μαρία ΛιοντάκηProduct Manager Tourism
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 2810391856
Fax: +30 210 6547 246
mliontaki@tuv-nord.com