ISO 45001 - Η νέα πορεία προς τα συστήματα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία

ISO 45001 - Yγεία και ασφάλεια στην εργασία

Ποιος είναι ο σκοπός του ISO 45001;

Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO), τα ατυχήματα και οι ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία εξακολουθούν να είναι υψηλού επιπέδου. Εκτός από τις αρνητικές επιπτώσεις στις οικογένειες των ατόμων που πλήττονται, αυτό συνεπάγεται σημαντικό κόστος για μεμονωμένες επιχειρήσεις και για το σύνολο της οικονομίας. Το ISO 45001 είναι το πρώτο παγκόσμιο διεθνές πρότυπο για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια. Παρέχει ένα πλαίσιο που επιτρέπει σε όλους τους οργανισμούς - ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα - να μειώνουν με ενεργό τρόπο τον κίνδυνο στον χώρο εργασίας και να βελτιώνουν εμφανώς την υγεία και την ευημερία στην εργασία.

 

Ποιο είναι το περιεχόμενο του ISO 45001;

Το πρότυπο ISO 45001 ακολουθεί και αυτό τη Δομή Υψηλού Επιπέδου (HLS) με στόχο τη διευκόλυνση της ανάπτυξης ενός αποτελεσματικού συνολικού λειτουργικού συστήματος διαχείρισης. Το νέο πρότυπο ευθυγραμμίζεται στενά με το πρότυπο ISO 14001: 2015 προκειμένου να δημιουργηθούν οι βέλτιστες συνέργειες για ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης. Αυτό σημαίνει ότι η επέκταση του συστήματος διαχείρισης OH & S ώστε να συμμορφώνεται με άλλα πρότυπα όπως το ISO 9001, ISO 14001 ή ISO 50001 είναι ακόμα ευκολότερη και ιδιαίτερα επωφελής στις περισσότερες των περιπτώσεων. Στο νέο πρότυπο αποτελεί επίσης νέα απαίτηση για μια νέα αντίληψη βασισμένη στον κίνδυνο σε συνδυασμό με την διεργασιακή προσέγγιση. Μια επιπλέον πτυχή του νέου προτύπου ISO 45001 αποτελεί η ανάγκη να ληφθούν υπόψη όλα τα άτομα που εργάζονται στο πλαίσιο της ευθύνης μιας οργάνωσης (εργαζόμενοι, εργαζόμενοι γραφείων, υπηρεσίες των προμηθευτών, των εργολάβων). Ένα άλλο θέμα είναι η ενεργός ενσωμάτωση των εργαζομένων στο σύστημα διαχείρισης OH & S, η εξέταση του πλαισίου της οργάνωσης, η μεγαλύτερη ευθύνη της ανώτατης διοίκησης, η εξέταση των ευκαιριών και η συστηματική ανάλυση των βασικών αιτίων που γεννούν τα ατυχήματα.

 

Ποιο είναι το χρονικό πλαίσιο;

Το διεθνές πρότυπο ISO 45001: 2018 δημοσιεύθηκε στις 12 Μαρτίου 2018. Καθορίστηκε τριετής μεταβατική περίοδος για τη μετάβαση της πιστοποίησης από το OHSAS 18001 στο ISO 45001 η οποία και λήγει στις 11 Μαρτίου 2021.

Την ημερομηνία αυτή όλα τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν σύμφωνα με το BS OHSAS 18001 θα καταστούν άκυρα. Η μετάβαση στο νέο πρότυπο μπορεί να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο τακτικής επιθεώρησης επαναπιστοποίησης ή επιτήρησης ή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε ειδική προς τούτο επιθεώρηση. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται τουλάχιστον μία επιπλέον ημέρα επιθεώρησης, ανάλογα με το μέγεθος του οργανισμού και τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια.

Συνιστούμε ότι η μετάβαση να πραγματοποιηθεί το αργότερο κατά τον χρόνο της επιθεώρησης επαναπιστοποίησης.

Το νέο πρότυπο εισήγαγε ορισμένες σημαντικές νέες πτυχές, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος τόσο κατά την προετοιμασία της επιθεώρησης όσο και κατά την επιθεώρηση στο πεδίο/ επιχείρηση.

Η Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001 μπορεί να γίνει αμέσως.

 

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβατική περίοδο των τριών ετών που αναφέραμε, έχετε αρκετό χρόνο για να μετατρέψετε το υφιστάμενό σας σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας σας στο νέο πρότυπο ISO 45001: 2018 και να συζητήσουμε τις απαραίτητες αλλαγές με τους επιθεωρητές μας χωρίς πίεση.

Συνιστούμε επίσης τη συμμετοχή των στελεχών σας στις ανοιχτές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσουμε, όπως αυτές που πραγματοποιήθηκαν στις 14/4/2018 και 30/4/2018, όπως επίσης και στα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια τα οποία ήδη προσφέρουμε (ISO 45001:2018 FOUNDATION TRAINING COURSE, ISO 45001:2018 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ, ΙSO 45001:2018 ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ, ΙSO 45001:2018 AUDITOR TRANSITION COURSE). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.tuv-nord.com/gr/el/ekpaideysi/imerologio-seminarion/

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας:

Διεύθυνση Πιστοποίησης: κα Κωνσταντίνα Παντελιού , τηλ. 215 215 7462, e-mail:  kpanteliou@tuv-nord.com

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: κα Σοφία Καραμπίνα, τηλ. 215 215 7455, e-mail:  skarampina@tuv-nord.com

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7462
Fax: +30 210 6528025
certification@tuvhellas.gr