Πιστοποίηση Συστημάτων

Πιστοποίηση Συστημάτων

Πιστοποίησης Συστημάτων:

Η TÜV HELLAS προσφέρει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στο τομέα της Πιστοποίησης Συστημάτων:

  • Ποιότητας
  • Διαχειριστικής Επάρκειας
  • Επικοινωνίας – Διαφήμισης
  • Περιβάλλοντος – Ενέργειας
  • Πληροφορικής
  • Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
  • Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
  • Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων – Καλλυντικών
  • Διαχείρισης Δασικού Πλούτου
  • Επιθεωρήσεων Δευτέρου Μέρους

παρέχοντας υπηρεσίες σε ολόκληρο το φάσμα των μικρομεσαίων Ελληνικών επιχειρήσεων, που αποτελούν τη βάση του παραγωγικού ιστού της χώρας, συμβάλλοντας με όλες μας τις δυνάμεις στη βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας και κατά συνέπεια της ανταγωνιστικότητας των πελατών μας.

Στοιχεία Επικοινωνίας