Μεγάλες Καλλιέργειες

GLOBAL G.A.P. IFA (Μεγάλες Καλλιέργειες)

Ο σκοπός της εφαρμογής του GLOBALG.A.P. Combinable Crops (CC) είναι η ανταπόκριση στις αυξανόμενες ανησυχίες του καταναλωτή σε θέματα που αφορούν:

 • Πολλαπλασιαστικό Υλικό
 • Μηχανήματα και Εξοπλισμός
 • Διαχείριση Φυτοπροστασίας
 • Χειρισμός Συγκομισθείσας Παραγωγής; 

Στην νέα έκδοση V5 υπάρχουν οι ακόλουθες αλλαγές στις απαιτήσεις:

Ασφάλεια Τροφίμων

 • Δήλωση Πολιτικής Ασφάλειας Τροφίμων
 • Ασφαλής αποθήκευση και ορθή συντήρηση του εξοπλισμού εφαρμογής των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων
 • Μέτρα προστασίας επιμόλυνσης προϊόντων από εφαρμογές σε γειτονικά αγροτεμάχια
 • Δολιοφθορά στα τρόφιμα
 • Μικροβιολογικοί Κίνδυνοι, ανάλυση κινδύνων και μέτρα ελέγχου

Περιβάλλον

 • Ενεργειακή Απόδοση
 • Υπεύθυνη Χρήση Νερού
 • Έλεγχος Ρύπανσης 

Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων

Ιχνηλασιμότητα

Τα απαραίτητα έγγραφα του συστήματος GLOBALG.A.P. είναι:

 • Πρωτόκολλο GLOBALG.A.P.: Πρόκειται για τις απαιτήσεις του συστήματος με τις οποίες ο παραγωγός θα πρέπει να συμμορφώνεται
 • Γενικός Κανονισμός GLOBALG.A.P.: Ορίζει τους κανονισμούς διαχείρισης του συστήματος
 • Σημεία Ελέγχου και Κριτήρια Συμμόρφωσης GLOBALG.A.P.: Περιλαμβάνει Ειδικές πληροφορίες για το πώς ο παραγωγός θα πρέπει να συμμορφώνεται με την κάθε απαίτηση του συστήματος
 • Ερωτηματολόγιο GLOBALG.A.P.: Σημεία επιθεώρησης με τα οποία θα πρέπει ο παραγωγός να συμμορφώνεται κατά την ετήσια εσωτερική επιθεώρηση.

Στοιχεία Επικοινωνίας

κ. Μαρία ΚασσωτάκηPC AGRICULTURE
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7464
Fax: +30 210 65 28 025
mkassotaki@tuv-nord.com