Τρόφιμα, Πρωτογενής Παραγωγή

AGRO 3

Η σειρά AGRO 3 αποτελείται από πρότυπα που προδιαγράφουν τις απαιτήσεις για την παραγωγή ζωοτροφών χοιροτροφίας, την εκτροφή ή αναπαραγωγή χοίρων, τη σφαγή χοίρων και την τυποποίηση χοιρινού κρέατος.
περισσότερα

Στοιχεία Επικοινωνίας

κ. Μαρία Κασσωτάκη PC AGRICULTURE