Φυτικό Πολλαπλασιαστικό Υλικό

GLOBAL G.A.P. IFA (Φυτικό Πολλαπλασιαστικό Υλικό)

Ο σκοπός της εφαρμογής του GLOBALG.A.P. Plant Propagation Material (PPM) είναι θέσπιση κανόνων για την παραγωγή υγειών φυτών με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος όπως και την προστασία του περιβάλλοντος. Το πρότυπο θέτει ξεκάθαρα κριτήρια σε θέματα που αφορούν:

  • Ιχμηλασιμότητα
  • Διαχείριση Λιπασμάτων
  • Διαχείριση Φυτοπροστασίας
  • Χειρισμός Ρύπων & Αποβλήτων

Με την πιστοποίηση PPM το φυτώριο μπορεί να προωθήσει την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις GLOBALG.A.P. αναφορικά με το Πολλαπλασιαστικό Υλικό.

 

Τα απαραίτητα έγγραφα του συστήματος GLOBALG.A.P. είναι:

  • Πρωτόκολλο GLOBALG.A.P.: Πρόκειται για τις απαιτήσεις του συστήματος με τις οποίες ο παραγωγός θα πρέπει να συμμορφώνεται
  • Γενικός Κανονισμός GLOBALG.A.P.: Ορίζει τους κανονισμούς διαχείρισης του συστήματος
  • Σημεία Ελέγχου και Κριτήρια Συμμόρφωσης GLOBALG.A.P.: Περιλαμβάνει Ειδικές πληροφορίες για το πώς ο παραγωγός θα πρέπει να συμμορφώνεται με την κάθε απαίτηση του συστήματος
  • Ερωτηματολόγιο GLOBALG.A.P.: Σημεία επιθεώρησης με τα οποία θα πρέπει ο παραγωγός να συμμορφώνεται κατά την ετήσια εσωτερική επιθεώρηση. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

κ. Μαρία ΚασσωτάκηPC AGRICULTURE
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7464
Fax: +30 210 65 28 025
mkassotaki@tuv-nord.com