Αλυσίδα της Επιμέλειας στα Τρόφιμα

GLOBAL G.A.P. IFA (Αλυσίδα της Επιμέλειας στα Τρόφιμα)

Ο σκοπός της εφαρμογής του GLOBALG.A.P. Chain Of Custody (CoC) είναι η διαφάνεια σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα για διασφάλιση της ακεραιότητας των προϊόντων και των καταναλωτών. Είναι το βασικό εργαλείο απόδειξης χειρισμού πιστοποιημένων προϊόντων.

Με το GLOBALG.A.P. CoC ταυτοποιείται η κατάσταση πιστοποίησης των προϊόντων σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και θέτονται αυστηρά κριτήρια χειρισμού πιστοποιημένων προϊόντων και διαχωρισμού τους σε σχέση μα τα μη πιστοποιημένα προϊόντα.

Τα απαραίτητα έγγραφα του συστήματος GLOBALG.A.P. είναι:

  • Πρωτόκολλο GLOBALG.A.P.: Πρόκειται για τις απαιτήσεις του συστήματος με τις οποίες ο παραγωγός θα πρέπει να συμμορφώνεται,
  • Γενικός Κανονισμός GLOBALG.A.P.: Ορίζει τους κανονισμούς διαχείρισης του συστήματος,
  • Σημεία Ελέγχου και Κριτήρια Συμμόρφωσης GLOBALG.A.P.: Περιλαμβάνει Ειδικές πληροφορίες για το πώς ο παραγωγός θα πρέπει να συμμορφώνεται με την κάθε απαίτηση του συστήματος,
  • Ερωτηματολόγιο GLOBALG.A.P.: Σημεία επιθεώρησης με τα οποία θα πρέπει ο παραγωγός να συμμορφώνεται κατά την ετήσια επιθεώρηση αυτοαξιολόγησης.

Στοιχεία Επικοινωνίας

κ. Μαρία ΚασσωτάκηPC AGRICULTURE
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7464
Fax: +30 210 65 28 025
mkassotaki@tuv-nord.com