Αυτοκινητοβιομηχανία και Παραγωγή Ανταλλακτικών Αυτοκινήτου

ISO/TS 16949

Το πρότυπο ISO/TS 16949 καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος ποιότητας για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή, την εγκατάσταση και τη συντήρηση προϊόντων σχετικών με την αυτοκινητοβιομηχανία.

Το πρότυπο ISO/TS 16949 είναι μια Τεχνική Προδιαγραφή ISO, η οποία εναρμονίζεται και υπερκαλύπτει υπάρχοντα πρότυπα συστημάτων ποιότητας από τις αυτοκινητοβιομηχανίες των ΗΠΑ, Γερμανίας, Γαλλίας και Ιταλίας με την παγκόσμια βιομηχανία αυτοκινήτων. Καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος ποιότητας για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή, την εγκατάσταση και τη συντήρηση προϊόντων σχετικών με την αυτοκινητοβιομηχανία.

Η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία απαιτεί πρώτης κατηγορίας επίπεδα ποιότητας προϊόντων, παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας όπως επίσης συνεχούς βελτίωσης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου πολλοί κατασκευαστές οχημάτων απαιτούν από τους προμηθευτές τους να εφαρμόζουν αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αποτυπώνονται σε ένα Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας για προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας το οποίο είναι το ISO/TS 16949.

Το ISO/TS 16949 αναπτύχθηκε από την αυτοκινητοβιομηχανία και την IATF (International Automotive Task Force), ώστε να δοθεί έμφαση τόσο στη βελτίωση όσο και στην πιστοποίηση. Είναι γεγονός ότι για την πλειοψηφία των κατασκευαστών οχημάτων η πιστοποίηση είναι απαιτητή ώστε να συνεργαστούν με οποιοδήποτε προμηθευτή. Το πρότυπο δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 1999 και αναθεωρήθηκε το 2002 και τελευταία το 2009. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περισσότερα από 35000 πιστοποιητικά σε 80 χώρες.

Το ISO/TS 16949 είναι σημαντικό για όλους τους προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας από μικρούς μέχρι μεγάλους κατασκευαστές με πολλαπλές εγκαταστάσεις οπουδήποτε στον κόσμο. Ωστόσο, είναι εφαρμόσιμο μόνο σε εγκαταστάσεις όπου υπάρχει παραγωγή ή κατασκευή ανταλλακτικών.

Οφέλη του ISO/TS 16949

  • Η προδιαγραφή βασίζεται στο ISO 9001 και ενθαρρύνει τη διεργασιακή προσέγγιση. Η κατανόηση του αλληλοσυσχετισμού των διεργασιών μέσα από τη χρήση του προτύπου μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος και των διεργασιών ώστε να αποφευχθεί η διακύμανση, έχοντας ως αποτέλεσμα τη μείωση κόστους παραγωγής ελαττωματικών προϊόντων.
  • Καθώς το ISO/TS 16949 είναι βασισμένο στο ISO 9001, κάνει εύκολη τη θέσπιση της διεργασιακής προσέγγισης και την ενσωμάτωση άλλων βασικών συστημάτων διαχείρισης συμπεριλαμβανομένων των ISO 14001 για το Περιβάλλον και του OHSAS 18001 για την Υγεία και Ασφάλεια στο Χώρο Εργασίας. Συμπληρώνει επίσης πολλά υπάρχοντα εργαλεία βελτίωσης όπως τα FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), PPAP (Production Part Approval Process) και Six Sigma.
  • Για προμηθευτές πολλών και διαφορετικών κατασκευαστών οχημάτων η πιστοποίηση σύμφωνα με το TS 16949 εξαλείφει την ανάγκη για πιστοποίηση σύμφωνα με VDA6.1 (Γερμανία), ή/ και EAQF (Γαλλία), ή/ και QS-9000 (ΗΠΑ) ή/ και AVSQ (Ιταλία). Υπάρχει ένα σύστημα που ικανοποιεί όλους τους κατασκευαστές, μειώνει την ανάγκη πολλών εσωτερικών ή/ και εξωτερικών επιθεωρήσεων και αναγκών τεκμηρίωσης καθώς επίσης και το συναφές με τα προηγούμενα κόστος.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7462
Fax: +30 210 6528025
certification@tuvhellas.gr