Αλιεύματα Υδατοκαλλιέργειας

MSC CoC – Βιώσιμη Αλιεία

Το Marine Stewardship Council είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε για την αντιμετώπιση του προβλήματος της μη βιώσιμης αλιείας και τη διασφάλιση του εφοδιασμού αλιευμάτων για το μέλλον.

Το όραμά του Οργανισμού είναι η εξασφαλίσει ότι οι ωκεανοί θα σφύζουν από ζωή σήμερα, αύριο και για τις επόμενες γενιές. Μια βιώσιμη αγορά αλιευμάτων είναι ζωτικής σημασίας για να κάνει αυτό το όραμα πραγματικότητα.

To MSC CoC είναι ένα πρότυπο ιχνηλασιμότητας που εφαρμόζεται σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού αλιευμάτων (από την θάλασσα στο ράφι.

Κάθε εταιρεία που συμμετέχει στην εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να έχει πιστοποίηση με βάση το πρότυπο. Αυτό εξασφαλίζει τους καταναλωτές και τα αλιεύματα προέρχεται από πιστοποιημένα σημεία βιώσιμης αλιείας. .

ASC CoC – Βιώσιμη Υδατοκαλλιέργεια

Το Aquaculture Stewardship Council ιδρύθηκε το 2010 από το WWF και IDH (Ολλανδικά Πρωτοβουλία για τo Αειφόρο Εμπορίου) και αποτελεί έναν ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό οργανισμό με παγκόσμια επιρροή.

Το όραμα του ASC είναι να μετατρέψει τις υδατοκαλλιέργειες περιβαλλοντικά βιώσιμες και κοινωνικά υπεύθυνες με τη χρήση αποτελεσματικών μηχανισμών της αγοράς που δημιουργούν αξία σε όλη την αλυσίδα.

To ΑSC CoC είναι ένα πρότυπο ιχνηλασιμότητας που εφαρμόζεται σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού αλιευμάτων (από την υδατοκαλλιέργεια στο ράφι).

Κάθε εταιρεία που συμμετέχει στην εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να έχει πιστοποίηση με βάση το πρότυπο. Αυτό εξασφαλίζει στους καταναλωτές ότι τα αλιεύματα προέρχονται από πιστοποιημένα σημεία βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

κ. Δανάη ΝτόκουPC FOOD
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7461
Fax: +30 210 65 28 025
dntokou@tuv-nord.com