Παιδικές Χαρές / Παιδότοποι / Λούνα Παρκ / Υδάτινα πάρκα

Παιδικές Χαρές / Παιδότοποι / Λούνα Πάρκ / Υδάτινα Πάρκα

H TÜV HELLAS παρέχει Ανεξάρτητες Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης εξοπλισμού Παιδικών Χαρών, Παιδότοπων και Ψυχαγωγικών Πάρκων.

H TÜV HELLAS κατανοώντας την επικινδυνότητα των παιχνιδιών ψυχαγωγικών πάρκων και του εξοπλισμού Παιδικών Χαρών και Παιδότοπων και την αναγκαιότητα για τη μέγιστη παροχή ασφάλειας με βάση τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τις προδιαγραφές ασφαλείας και της κείμενης νομοθεσίας παρέχει τα τελευταία χρόνια Ανεξάρτητες Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (διαπιστευμένες από το ΕΣΥΔ) για:

  • Παιχνίδια Ψυχαγωγικών Πάρκων (Λούνα Πάρκ, σταθερά και περιοδεύοντα)
  • Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών
  • Δημόσιες και Ιδιωτικές Παιδικές Χαρές ανοιχτού χώρου
  • Παιδότοπους
  • Υδροπάρκα και Υδροτσουλήθρες, Παιχνιδοκατασκευές σε νερό
  • Εναέρια Παιχνίδια με σχοινιά ακροβασίας.

Η επιθεώρηση πραγματοποιείται με βάση την Ελληνική Νομοθεσία και τα σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ) και Προδιαγραφές και αφορά τους κατασκευαστές παιχνιδιών ψυχαγωγικών πάρκων και εξοπλισμού Παιδικών Χαρών και Παιδότοπων, Ιδιοκτήτες - Λειτουργούς Ψυχαγωγικών Πάρκων, περιοδεύοντων Λούνα Πάρκ, Δήμους και Κοινότητες.

Με την επιθεώρηση διασφαλίζεται η αρτιότητα της κατασκευής και η εγκατάστασης εξοπλισμού βάσει των Προτύπων και προδιαγραφών κατασκευής, η απρόσκοπτη και η ασφαλής λειτουργία του εξοπλισμού – εγκατάστασης.

Στον τομέα των Ψυχαγωγικών Πάρκων, η TUV HELLAS έχει συνάψει σημαντικές συνεργασίες με τα μεγαλύτερα σταθερά Ψυχαγωγικά Πάρκα, τα ασφαλέστερα Περιοδεύοντα Λούνα Πάρκ, με ειδικές Παιχνιδοκατασκευές και εγκαταστάσεις, τα μεγαλύτερα Υδροπάρκα σε Ελλάδα και Κύπρο, Παιδικές Χαρές και Παιδότοπους και κατασκευαστές εξοπλισμού Παιδικών Χαρών, Υδροπάρκων και Υδροτσουλήθρων.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7454
Fax: +30 210 6528025
lifts@tuvhellas.gr